Strängnäspartiets styrelse som valdes vid årsmötet den 11 mars 2018:

Ordförande: Niclas Samuelsson
Sekreterare: Kristina Stimac
Kassör: Monika Eriksson Bertilsson
Ledamot: Annika Skogsmo
Ledamot: Håkan Bertilsson


Fördelning av uppdrag för Strängnäspartiet under mandatperioden 2015 – 2018

Kommunfullmäktige
Monika Eriksson Bertilsson
Håkan Bertilsson
Annika Skogsmo
Lillie Strömberg

Kommunstyrelsen, Håkan Bertilsson
SFAB/SBAB: Erik Berg
SEVAB: Frank Backman
Barn- och utbildningsnämnden: Håkan Bertilsson, Annika Skogsmo
Socialnämnden: Kristina Stimac
Samhällsbyggnadsnämnden: Niclas Samuelsson
Kultur- och fritidsnämnden: Hans Noreen
Teknik- och servicenämnden: Monika Eriksson Bertilsson
Valberedningen: Kristina Stimac
Valnämnden: Magnus Edvinsson
Nämndeman: Frank Backman