Strängnäspartiets styrelse som valdes vid årsmötet den 29 mars 2020:

Ordförande: Niclas Samuelsson
Sekreterare: Kristina Stimac
Kassör: Monika Eriksson Bertilsson
Ledamot: Annika Skogsmo
Ledamot: Håkan Bertilsson
Ledamot: Carl-Henric Lange


Fördelning av uppdrag för Strängnäspartiet under mandatperioden 2018 – 2022

Kommunfullmäktige
Niclas Samuelsson
Kristina Stimac
Håkan Bertilsson

Kommunstyrelsen: Niclas Samuelsson
Barn- och utbildningsnämnden: Monika Eriksson Bertilsson
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Annika Skogsmo
Kulturnämnden: Magnus Edvinsson
Teknik- och fritidsnämnden: Håkan Bertilsson
Valberedningen: Niclas Samuelsson, Kristina Stimac
Valnämnden: Kristina Stimac
SFAB/SBAB: Monika Eriksson Bertilsson