Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Näringsliv

Näringsliv

Skicka sidan Skriv ut

En kommuns utveckling är beroende av en bra samverkan mellan näringsliv, intresseorganisationer, skolor och kommun, samt inom och mellan regioner.


Strängnäspartiet vill:


  • Verka för ett differentierat näringsliv med en profil på kunskapsintensiva företag, men även logistik och hantverk.

  • Utveckla samverkan mellan företag, intresseorganisationer, skolor och kommun.

  • Marknadsföra Strängnäs som en etableringsort för småföretagare genom aktiviteter på mässor, nätet etc.

  • Stödja etablering av fler småföretagshotell t.ex. i Eldsund och Sundby Park.

  • Förbättra kommunikationerna av främst väg 55 norr ut, men också lokalt inom kommunen. Påverka SJ och Banverket så att tågen kommer och går på rätta tider, samt stödja byggandet av dubbelspår hela vägen mellan Strängnäs och Läggesta.