Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Illustration av motion om flytt av staty

Erik Sands staty föreställande biskop Thomas (Simonsson) 1380 -1443 står numera på innergården på Thomasgymnasiet (Campus), på en liten sockel och på en undanskymd plats.

Vi tycker att den statyn är värd en bättre placering och att den skulle få en mer framskjuten plats i Strängnäs, där också biskop Thomas historia i Strängnäs mellan åren 1405 till 1443 och hans ”Frihetssång” kan åskådliggöras.

 

Kommunfullmäktige 2012-03-26

 

Det senaste KF var verkligen en tragikomisk föreställning. Tydligen hade Jens P fått “Härskarteknik del I” i present av någon. Det tycker vi är tråkigt. Han är kompetent nog att debattera ändå utan att tramsa sig. Men det är tydligen hans sätt att köra “hardball”. När argumenten tryter så får man ta till andra metoder.

Dock så fick vi ännu ett bevis på att värdegrunden bara är ord på ett papper för honom. En praktisk tillämpning verkar främmande och långt borta.

I övrigt så klubbades en ökad koncernkreditlimit igenom. Grattis alla medborgare, snart får vi låna ytterligare 200 000 000 och närmar oss en skuld på 4 000 000 000 kronor…

Vidare så uppmanades alla ledamöter i fullmäktige att inte tro på allt som står i tidningen. Tydligen så är ST ena riktiga lögnare.

En motion från M om ökad personaltäthet röstades också ner av majoriteten.

Under punkten ”frågor från förtroendevalda” frågade vi Jens P om den revers som finns i SEVAB. Tydligen en besvärlig fråga eftersom Jens gärna ville bli förberedd på den typen av frågor. Vidare så menade han på att det knappast var en intressant fråga för allmänheten. Det något svävande svaret blev dock att reversen är på ca 300 000 000 kronor och en ränta på ca 5 %. Det låter i våra öron som en smygbeskattning av taxekollektivet, dvs allmänheten. Vi har svårt att tro att skattebetalarna i kommunen inte tycker att detta är intressant så vi tänker gräva lite mer och återkomma om detta.

Allt ovanstående går att beskåda på http://webservice.se/WebTV/default.html (tack vare Mats Persson).

 

(O)politiska tjänstemän i Strängnäs?

Denna artikel publicerades i Strengnäs Tidning 24 januari och uppmärksammades också på ledarplats efter att kommunens kommunikationschef använt Strängnäs kommuns hemsida och intranät för att offentligöra ledningsgruppens stöd för kommunchefen. När vi ifrågasatte detta samt försökte få nedanstående artikel publicerad på kommunens hemsida/intranät så fick vi följande svar:

"Som jag sa i går kommer vi inte att publicera ditt inlägg på kommunens webbplats. Anledningen är att strangnas.se i dagsläget inte är ett debattforum. Eftersom kommunen just nu arbetar med att stärka medborgardialogen kan vi mycket väl komma att utveckla webben i den riktningen, men vi är inte där ännu.

Jag vill poängtera att ledningsgruppens uttalande som publicerades på webben inte var ett debattinlägg, och inte heller en kritik mot den journalistiska granskningen av Peter Lundberg. Uttalandet var en reaktion på hur han framställdes i en rad ledarartiklar i Strengnäs Tidning. För oss i förvaltningens ledningsgrupp var det en fråga om anständighet att i en mycket speciell situation uttala vårt stöd för vår chef.

Den sortens åtgärd är inte alls unik i Kommunsverige, men ovanlig i Strängnäs kommun. Därför tycker jag att det är bra att den diskuteras".

Mattias Johansson

Kommunikationschef  

 

Som politisk tjänsteman vare sig bör eller får man i sin roll ta politisk ställning i olika kommunala frågor som man nu gjort och använt sig av kommunens hemsida för att ta politisk ställning från tjänstemannanivå. Politiska tjänstemän ska vara opolitiska, inte ge sig in i debatter, och de ska inte bedöma vilka proportioner en debatt har eller har tagit. De ska utföra sitt arbete i enlighet med de politiska intentionerna, oavsett om de kommer från en styrande allians eller en opposition. Inget annat.

 

Det hela signalerar att de anser sig arbeta för endast den politiska majoriteten. Eller är det helt enkelt så att de känner sig tvungna att ta strid för en sida enligt mottot ”tystnad = samtycke”? Är man konspiratoriskt lagd så ligger det nära till hands att tro det var därför vice kommunchefen degraderades och som ett resultat av detta valde att lämna sin tjänst.

 

Problemet att tjänstemän debatterar via kommunens hemsida, var något som Strängnäspartiet påtalade på senaste kommunfullmäktigemöte 19/12-2011 och frågade om Jens Perssons åsikt i frågan. Svaret blev: ”Jag tycker att det är fullt ok så länge som man håller på rollerna och man håller den biten där man svarar på det tekniska innehållet så som en förvaltning arbetar så att svaret på frågan är glasklart JA.”

 

Jens Persson begärde också som sista punkt på detta kommunfullmäktigemöte att enskilda politiska tjänstemän skall undanhållas kritik från fullmäktige eftersom de inte får eller kan svara där. Det var under värdighetens gräns. Detta borde givetvis gälla omvänt också om en sådan begäran ska ha substans.

 

Vi får nu förgäves hoppas att Jens Persson - med stöd av sitt eget uttalande - ser till att kommunchefen Peter Lundberg tar sina tjänstemän ordentligt i örat så att vi slipper läsa ytterligare indirekta politiska ställningstaganden från tjänstemän på kommunens hemsida.

 

I och med ställningstagandet på hemsidan så har tjänstemännen knappast hållit på sina roller eller svarat på något tekniskt innehållande ämne. Framför allt är det ett häpnadsväckande dåligt omdöme att kritisera medias granskning av konsultskandalen, där man endast redovisat fakta. Inget annat. Att sedan både Jens Persson och Peter Lundberg svarat lögnaktigt, undanglidande eller inte alls kan inte media lastas för. Att effekten av detta blivit en politisk strid är inte konstigt men det är något som tjänstemän ska hålla sig ifrån och avstå från att ge sin syn på.

 

För det här börjar likna ett kommunalt tjänstemannastyre och de ansvariga tjänstemännen bör fundera över kärnan i sina uppdrag och sitt nuvarande agerande.

 

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 

 

 

Persson tummar på demokratin

Den 19 december hade vi i Strängnäs årets sista fullmäktige. Då meddelades att fullmäktige i januari är inställd eftersom kommunstyrelsen i januari också är inställd, det ena ger ju det andra.

Nästa fullmäktige är således den 27 februari, varför då detta? Saknas ärenden? Oh nej, mängder av motioner, medborgarförslag och interpellationer finns att behandla.

Under fullmäktige och också under kommunstyrelsen så har oppositionen möjlighet att kritisera majoriteten och då speciellt ordförande Persson.

Detta förhindras effektivt genom att inte ha några möten – således ingen kritik. Detta anser jag är att  tumma på demokratin.

Under årets sista debatt framfördes kritik inte bara mot Jens Persson och hans olagliga upphandlingar utan även mot kommunchefen Peter Lundbergs sätt att också göra olagliga upphandlingar (enligt LOU).

Att från talarstolen kritisera Peter Lundberg tyckte Jens Persson inte var lämpligt för att han kan ju inte försvara sig (från talarstolen). Detta trots att Lundberg upprepade gånger brutit mot lagen om upphandling (LOU) och dessutom försökt mörklägga det hela trots hans egna experttjänstemäns varningar. Någon sorts immunitet följer som bekant inte med ämbetet som kommunchef.

Summan av denna rätt sjaskiga historia är som Eskilstuna-Kurirens ledarsida säger (20/12): ”Jens Perssons piruett kunde därför vara skäl nog för avgång från posten som ordförande i kommunstyrelsen”.

Och då bör han ta med sig kommunchefen Peter Lundberg.

 

Erik Berg
Strängnäspartiet

 

Strängnäs 2025 - öppningsanförande av Jan Eriksson i KF 19/12

Ordförande, ledamöter och åhörare.

 

Jag har från denna talarstol ett antal gånger i år önskat en allmänpolitisk debatt eller en interpellationsdebatt.

 

Min önskan blev delvis uppfylld, dock i form av en visionär debatt om vilket Strängnäs vi vill ha år 2025.

 

Problemet med en visionär debatt som jag ser det är att orden vision och debatt inte går att sammankoppla. En vision är något abstrakt, en önskan om en ideal framtid som varken kan eller bör vara saklig. En debatt är en logisk argumentation mellan två eller flera parters ideologi eller åsikter och koncentreras mot kärnfrågan, må det vara ett problem eller en möjlighet. Och vem är jag att gå in i en debatt med någon om hans eller hennes vision?

 

Därför tycker jag det är synd att vi skjuter över målet så pass mycket idag, eftersom det inte saknas aktuella händelser att debattera här i Kommunfullmäktige. Det hade säkerligen varit mer intressant och givande för närvarande ledamöter, åhörare och media att se och höra den samlade majoritetens respektive oppositionens syn på kommunledningens upphandlingar, folkstormen mot omorganisationen av skolan samt SEVAB’s ständiga problem.

 

Men låt oss ändå för sakens skull vara lite visionära.

Läs mer...
 

Strängnäs 2025 - anförande av Erik Berg i KF 19/12

Vilket Strängnäs vill vi ha 2025?

Det är rubriken på kvällens debatt.

 

Det är om 14 år och själv har jag då fyllt 80, om jag nu har turen att leva så länge.

 

Det har då varit val tre gånger 2014, 2018 och 2022. Visserligen är det bra om politiker har långsiktighet i sitt beslutsfattande, men snacka om att lägga ut dimridåer.

Dagens problem sopas helt under mattan.

Tidningarna är fulla av allahanda oegentligheter som den allra högste politikern och för den delen även den högste tjänstemannen begår här i vår kommun.

Se till att lös dessa problem först och fokusera på rätt saker!

Se till att bli hederliga och följ gällande lagar!

Se till att infria era vallöften från 2010!

Hur är det då 2025, kan man fråga sig och reflektera över?

Läs mer...
 

Dynamik står inte över lagen

Mot bakgrund av den uppkomna skandalen i Strängnäs där kommunalrådet Jens Persson (C) medvetet har åsidosatt gällande lagar för upphandling av tjänster så har vi som oppositionsparti väntat med spänning på att få höra den övriga majoritetens reaktioner angående den prekära situationen som lett till en ordentlig förtroendekris.

Jens Persson menar att styr man en kommun i förändring så måste man vara dynamisk och modig för att hitta nya vägar för att på så sätt undvika byråkratiska långbänkar och komma till snabba beslut. I detta får han också direkt medhåll av samtliga allianskamrater i (FP), (S) och (MP).

 

Det är bra att vara driven av en stark vilja men i detta fall så var det knappast en snabbt uppkommen situation som behövde hanteras. Det var en situation som varit känd i flera år. Sedan var det inte krånglig byråkrati heller, det var bara lagen som stod i vägen ...

 

Vi tycker att Jens Persson med medhåll från den politiska majoriteten i och med denna nonchalanta inställning rättfärdigar en arbetskultur som skickar signaler i hela kommunen att det är ok att tänja på gränserna och även begå lagbrott för att vara dynamisk och modig. Det blir också en ironisk paradox då den beskrivna kulturen ganska omgående tillämpades av kommunchefen Peter Lundberg. Samme kommunchef som enligt utsago jobbat hårt med att förankra en gemensam värdegrund för kommunen.

 

Det är djupt oroande att hela den styrande majoriteten helt enkelt nonchalerar effekten och konsekvenserna av den uppkomna situationen. Vi tycker att det är en oacceptabel inställning mot lagar och regler som definitivt inte är förenliga med svensk lag och framför allt inte med kommunal värdegrund. En sådan inställning ska inte någon ha allra minst de som innehar de högsta positionerna i en kommun.

 

Mot bakgrund av detta så är i alla fall Strängnäspartiets förtroende för kommunstyrelsens ordförande Jens Persson tyvärr förbrukat.Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 

Strategisk plan 2011-2014 KF i oktober

På KF den 31/10 presenterade majoriteten den strategiska planen för 2011-2014. En i vårt tycke rätt ok plan som vi kan leva med för den innehåller ett antal bra prioriteringar och inriktningar.

-          Gratis busstrafik i hela kommunen ska utredas

-          Nytt kommunmuseum ska utredas

-          Maten i kommunens kök ska vara närproducerad och ekologisk

 

Varför tycker vi att det här är så bra då? Jo, allt ovanstående är gamla motioner från Strängnäspartiet (http://www.strangnaspartiet.se/motioner). Tyvärr blev de vid sitt framförande då avslagna av majoriteten. Men det visar på Strängnäspartiets styrka att tänka framåt och visionärt.

Vårt tips till majoriteten är att anta vår nästa motion på en gång istället för att avslå den per automatik. Vi har ju ändå bevisligen rätt i vår politik till slut…

Andra prioriteringar och inriktningar tilltalade oss också.

-          Tidiga insatser för barn och elever i behov av stöd

-          Visholmen ska utvecklas till en kultur- och rekreationsplats för alla

 

Dessa ovanstående punkter är nästan skamlöst tagna från Strängnäspartiets partiprogram (http://www.strangnaspartiet.se/ovrigt). Men vi är inte bittra, vi tycker ju faktiskt själva att man ska utnyttja bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar.  Så vi delar gladeligen med oss av vårt partiprogram, bara det kommer kommunens invånare till godo.

Läs mer...
 

Strängnäspartiets ståndpunkt angående olagliga upphandlingar

En av anledningarna till att Strängnäspartiet bildades i början av 1990 var att motverka den tidens växande kultur av kamaraderi inom kommunen.  Små grupper av personer med olika intressen som inofficiellt satte den politiska agendan och där uppgörelser och avtal fastslogs bakom stängda dörrar eller via olika kontaktvägar. Man avvek alltså från demokratiskt bestämda beslutsvägar och beslutspersoner.

Detta är en kultur som på senare tid sakta börjat återuppstå och som vi nu fått kvitto på att det existerar. Det är en beklämmande historia där kommunalråd och kommunchef själva har tagit beslut om vad som är bäst för kommunen. Inte nog med detta, de har även medvetet åsidosatt gällande lagar för att supportera sin egen ståndpunkt. 

Det är givetvis inte acceptabelt att en kommuns främsta företrädare medvetet gör avsteg ifrån och bryter mot lagen, oavsett (o)medvetenhet och intentioner. Förutom det uppenbart medvetna lagbrottet så spär det på kommunens redan skamfilade rykte men det är även en bristande respekt för kommunens värdegrund och för kommunens ekonomiska läge. Ett brott av den här digniteten kan orsaka att kommunen kan bli tvungna att betala bötesbelopp i miljonklassen.

Att man erkänner att man medvetet har brutit mot lagen men motiverar det med att man vill vara flexibel ger ingen bra grund för fortsatt förtroende. Framför allt så väcker det fler frågor som om detta har hänt tidigare och kommer det att hända igen om tillfälle ges? Detta är inte de frågor som en kommun som Strängnäs ska behöva fokusera på när det finns så många andra problem inom kommunens kärnverksamheter som kräver fokus.

Mot bakgrund av detta så är det för oss givet att Jens Persson och Peter Lundberg noga överväger konsekvensen av det inträffade samt sina nuvarande och framtida åtaganden.

 

Strängnäspartiet
Jan Eriksson, gruppledare

 

 

Ännu en beklämmande historia...

Än en gång så rullas en för Strängnäs beklämmande historia upp.

Kommunchefen har sedan 2009 varit anställd på felaktiga grunder ända sedan han tillträdde. Detta är nog så allvarligt i sig men vad som är än mer häpnadsväckande är att det ytterst ansvariga kommunalrådet Jens Persson (C), kommunjuristen samt biträdande kommunchef har varit medvetna om det hela tiden och inte agerat. Man har alltså tillåtit rena olagligheter.

Det är svårt att finna ord för ett så nonchalant agerande mot gällande lagar och förordningar. Vi vill gärna inte tro att det är ett medvetet agerande, alla kan göra fel. Men motsatsen, att det kanske beror på bristande kompetens, är lika illa det.

Det har nu också Jens Persson (C) insett då han gör en pudel på kommunens intranät och menar att han ”borde ha fäst större vikt vid det påpekandet…” än han gjorde vid det aktuella tillfället.

Detta kan vara årets underdrift.

Han skulle givetvis ha lyssnat på en gång och agerat därefter. Speciellt när ansvarig tjänsteman påpekar det för honom, men även för ett flertal andra personer i ledande ställning. Han försöker också lyfta fokus från olagligheterna genom att han ”inte vill låta de här turerna överskugga det faktum att jag rekryterat en mycket kompetent kommunchef. Det är oerhört värdefullt för Strängnäs kommun.”

Peter Lundberg må ha många goda sidor och har säkert gjort mycket värdefullt för kommunen. Men faktum är att han och Jens Persson med skattebetalarnas pengar har prioriterat värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor framför skola, vård och omsorg, som bör vara kommunens fokusområden. Med denna prioritering har man även utökat en redan tidigare stor kommunal organisation vad gäller både politiker och tjänstemän. Ingenting tyder på att denna prioritering heller kommer att ändras under nuvarande mandatperiod.

Vi menar inte att värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor saknar betydelse för en kommun som vill växa, utan vill bara påvisa att detta har varit prioriterat framför kärnfrågorna skola, vård och omsorg.

Det är ingen överdrift att hävda att förtroendet för kommunen den senaste tiden har varit lägre än någonsin efter framför allt hanteringen av medborgardialogen i turerna runt skolans omorganisation samt runt lokalisering av en ny plenisal för kommunfullmäktige.

Att döma av reaktionerna från allmänheten i den här frågan så kommer kommunens ledning få jobba stenhårt med att återvinna ett negativt förtroendekapital. Milt sagt. Om de lyckas är förstås omöjligt att säga nu men mycket beror på deras fortsatta agerande i denna beklämmande historia.

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

 

 

Skamligt, Krister Lumme (S)

Krister Lumme (S) går i dagens Strengnäs tidning till hårt angrepp mot oppositionen och kallar dem populistiska. Troligtvis pga det debacle som nu råder runt den tänkta omorganisationen av skolan. Som vi tidigare sagt så är det inget annat än en kall och cynisk inställning av ännu en majoritetspolitiker men föga förvånande. Man måste lyssna på medborgarna i en sådan här omfattande ändring, man måste ha en dialog. En bra medborgardialog är det absolut viktigaste i en demokrati. Och detta har Krister Lumme mage att kalla populism.

 

Det är enligt Krister Lumme populistiskt att vi i oppositionen bryr oss om berörda föräldrars oro angående hur deras barn ska ta sig trafiksäkert till skolan, deras oro över hur ändringen kommer att påverka deras vardag, deras oro över hur 10-åringar ska integreras på ett tryggt sätt med 15-åringar samt deras frustration över att inte ens ha blivit informerade om detta på ett rimligt sätt. Det är alltså populism? Jag vill säga att det är skamligt och respektlöst mot alla berörda att uttrycka sig som Krister Lumme har gjort och jag hoppas övriga i (S) inte står bakom detta utspel.

 

Givetvis måste man kompromissa i en konstellation, det gäller även oss partier i opposition. Men den dagen då man ger upp sina hjärtefrågor, de frågor som är synonyma med ens politik och ideologi är den dagen man bör fundera på att göra något annat. Det är helt ok att ha integritet även i politiken. Det duger inte i en majoritetskonstellation att bara humma med och vara osynlig med sina åsikter. Och det duger definitivt inte om man som S är det största partiet i den konstellationen.

 

Jag vet inte vilken verklighet Krister Lumme lever i men i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige har det ett flertal gånger tagits beslut med stöd från oppositionen. Visst har vi i oppositionen flera gånger markerat med konstruktiv kritik. Och det är självklart. En stark opposition utmanar även majoriteten att förbättra sig. Det är en stark opposition som bl a  i den aktuella frågan med omorganisationen av skolan har en bred samsyn från V till M, och det utan att något parti kompromissar med sina hjärtefrågor.

 

Till sist, Krister Lumme. Väljarna är tillräckligt upplysta idag så att de genomskådar populism. Det fick ju Socialdemokraterna i Strängnäs bittert erfara efter katastrofvalet 2010 med ett minskat väljarstöd på  -20% från föregående val...


Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL