Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Vår historia

Vår historia

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet har sedan sin första mandatperiod 1992 varit i den politiska ledningen för Strängnäs kommuns utveckling. Mandatperioden 1992-1994 (8 mandat) valde socialdemokraterna och vänsterpartiet att samarbeta med oss. Kommunstyrelsens ordförande var Strängnäspartiets Ulf Lindelöw.

Inför mandatperioden 1995-1998 (10 mandat) valde socialdemokraterna att avbryta samarbetet med Strängnäspartiet. De frågor som var våra viktigaste, och som då belystes i kommunens strategiska plan, tog man avstånd ifrån. Istället fick våra frågor acceptans av de tre borgerliga partierna; Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet, och bildade en politisk majoritet med Anna Zachrisson som kommunstyrelsens ordförande och Ulf Lindelöw som kommunfullmäktiges ordförande.

Strängnäspartiet har under dessa två mandatperioder varit del av den samlade politiska kraften i Strängnäs kommuns utveckling. Det har varit de frågor Strängnäspartiet lyft fram som man utgått ifrån i avsaknad av egna initiativ.

När valet 1998 närmade sig beslöt partiet att infria ytterligare ett av sina vallöften: Att inte ställa upp i kommande val 1998 – 2002. ”Det behövs ju bara två mandatperioder att få Strängnäs kommun på rätt kurs”.Detta visade sig vara en felbedömning. Den politiska stora oredan bröt snart ut och dåvarande kommunalrådet Kia Hjelte (m) tvingades avgå. Strängnäspartiet beslöt då att återstarta och ställde följaktligen upp i valet 2002.

Det visade sig dock svårt att återstarta och partiet fick bara ett mandat i fullmäktige vilket Erik Berg innehade. Strängnäspartiet var under mandatperioden 2002 - 2006 i opposition.

Vid valet 2006 ökade Strängnäspartiet med ytterligare ett mandat till två. Dessa innehades av Erik Berg och Margit Urtegård. Under nära två år var Strängnäspartiet en del i den styrande alliansen i Strängnäs fram till sommaren 2008, då alliansen bröts sönder bla beroende på att folkpartiet och centerpartiet gick tillsammans med socialdemokraterna och bildade en ny majoritet. Även nu tvingades ett moderat kommunalråd, Ann Landerholm, att avgå.

Under perioden 2006 - 2008 då Strängnäspartiet var en del av den styrande alliansen var Margit Urtegård ordförande i Teknik- och fritidsnämnden och Erik Berg ordförande i Demokratiberedningen.

Från maj 2008 är Strängnäspartiet åter i opposition, som bedrivs med kraft och i gott samarbete med i stort den samlade oppositionen.

Efter valet 2010 är Strängnäspartiet i fortsatt opposition, dock stärkt med ytterligare ett mandat, en väl godkänd valframgång tycker vi.  

 

LAST_UPDATED2