Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Grundtankar

Grundtankar

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet är ett lokalt parti som endast driver och arbetar med lokala frågor samt stödjer bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi tycker att traditionella partiideologier saknar relevans i kommunpolitiken. Det är viktigare att ha bra idéer och kunna fånga upp medborgarnas behov.

Som ett lokalt parti ser vi en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast den kommunala nivån utan att behöva vara toppstyrda från en riksorganisation. Vi bestämmer vår egen politik och utgår från medborgarnas behov och Strängnäs kommuns bästa.

Vi har fått många bevis på att Strängnäs kommuns invånare vill ha en lokal kraft för att driva just lokala frågor. Strängnäspartiet är den kraften och vi vill uppnå så breda och starka majoriteter som möjligt för att realisera vår politik:
— att alltid satsa 100 % lokalt på Strängnäs kommun!

Idag är Strängnäs egentligen en rätt bra kommun att bo i men givetvis finns det områden och verksamheter som bör förbättras.

Bl a medborgardialogen vid betydande förändringar, den kommunala skolans status och resultat, omsorgen och vården om våra äldre. Vi kan inte lova att vi hinner fixa allt det under kommande mandatperiod. Det enda vi kan lova är att vi alltid kommer att lyssna och engagera så många berörda som möjligt innan beslut tas.

För vi tror att förmågan att ta korrekta och långsiktigt hållbara beslut med största samhällsnytta är avgörande i ett samhälle i förändring och framför allt i en tillväxtkommun som Strängnäs.

Därför satsar vi 100 % lokalt på Strängnäs kommun!