Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Fritid och kultur

Fritid och kultur

Skicka sidan Skriv ut

Kultur är ett svårt begrepp att definiera. Många tror att det bara handlar om konst och litteratur, men sanningen är mycket bredare än så. Kultur ska för oss inte bara vara enstaka objekt eller händelser, kultur ska vara något som finns naturligt i oss och omkring oss. Vi har tidigare lagt fram förslag om att måla tråkiga och gråa betongväggar i staden, eller på andra sätt utsmycka gatumiljön .

En stark och levande kultur i lokalsamhället är avgörande för om man trivs i sin vardag. Ett rikt föreningsliv, bra verksamhet inom kulturskolan, tillgång till vårt historiska arv och tilltalande stadsmiljöer är viktiga beståndsdelar i en levande miljö. Men en levande kultur innebär också att barn och unga får inspiration till och kan utöva nya kulturyttringar. Det görs med fördel i levande offentliga rum i våra tätorter.

För ungdomar är det viktigt att det finns en bra och attraktiv möjlighet att utöva olika fritidsintressen. Det är därför ett prioriterat område att skapa ytterligare förutsättningar för det. Strängnäs har utvecklats på ett bra sätt de senaste åren vad gäller standard och tillgång på olika idrottsanläggningar. Vi vill dock fortsätta jobba för att fler anläggningar  eller områden för spontanidrott prioriteras och skapas. Kanske en multipark för parkour, skateboard och BMX?! Här ser vi gärna att Visholmen fortsätter att utvecklas varsamt enligt resultatet från medborgardialogen. Visholmen ska vara helt tillgänglig för allmänheten och fri från privata boenden.

 Strängnäspartiet vill:


  • Påbörja en varsam utbyggnad av Visholmen i Strängnäs. Främst för fritidsaktiviteter, med ett utvecklat strandbad, men också möjligheter till olika former av kultur. Strängnäspartiet säger dock bestämt nej till bostäder eller hotell på Visholmen.

  • Öka föreningsstödet särskilt till ideella krafter, lokala nätverk och initiativ som t.ex. hembygdsföreningar, idrottsföreningar. Framför allt de som satsar på ungdomsverksamhet.

  • Höja tillgängligheten och standarden på våra fritidsanläggningar. Då kommunen växer behövs fler och bättre fritidsanläggningar i alla kommundelar.