Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Anförande av Erik Berg vid KF den 27 april 2009

Skicka sidan Skriv ut

Vad gäller Årsredovisningen för 2008 skulle jag vilja kommentera något av vad Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson skriver i sitt förord. 

Turbulent är ett ord som återkommer några gånger och att denna politiska och ekonomiska turbulens ”kom att prägla prioriteringarna inför 2009”. Jag måste säga Jens att det är precis det som jag saknar i er politik var finns era prioriteringar? Jag saknar verkligen prioriteringar för att komma tillrätta med kommunens uschliga ekonomi. Icke godkänt skulle kunna vara ett bättre ord för ert sätt att driva kommunens ekonomi. 

Du skriver vidare att ni funnit former för det politiska arbetet som ”fungerar mycket bra”. Det är möjligt att det är så för er internt, men utifrån ett demokratiskt perspektiv blir det inte ”mycket bra” utan IG dvs icke godkänt. Delaktighet är ett ord som tydligen inte finns i er vokabulär.  

Ni har skapat en politisk norm som innebär att stora delar av oppositionen får många av era förslag direkt på bordet utan möjligheter till att vare sig analysera förslagen eller att demokratiskt förankra dessa förslag i respektive parti. Det, Jens, det är icke godkänt.  

För att fortsätta på detta tema citerar jag vad du skrivit ”standardiserat och beprövat arbetssätt hämtat från industrin” det tycker jag inte helt självklart passar in i vår kommunala demokrati. Flera partier lämnas som jag nämnt tidigare helt utanför den demokratiska processen, även om jag nyligen noterat ett litet ljus i tunneln genom en inbjudan till dialog. 

Här krävs förändringar och här kan ni verkligen arbeta med ständiga förbättringar. 

Du berömmer de fina och ändamålsenliga lokalerna på Campus men glömmer i samma veva att det är en av orsakerna till vårt ekonomiskt svåra läge. Hur kan vi förändra skolorna på Campus för att nå en bättre ekonomisk balans är en fråga du bör ställa dig och redan borde ha ställt dig. 

Mot slutet av året skriver du att ekonomiska orosmoln tornade upp sig, men hade du lyssnat på åtminstone delar av oppositionen så hade ni blivit varse detta redan tidig höst 2008 och då kanske kunnat vidta åtgärder i stället för att dela ut olika former av ekonomiska strukturbidrag till framför allt skolan. Detta får vi nu lida för i stor omfattning och det är icke godkänt. 

Vi fortsätter att expandera med bostäder och företag skriver du, precis som om det vore det mest prioriterade i stället för att ta hand om det vi har och de kommuninvånare som redan bor här. Den förödande visionen om att öka befolkningen med upp mot 650 per år ligger, vad jag vet, fortfarande fast, trots att det ger ett felaktigt planeringsunderlag.

Strängnäs kommun verkar ha tappat fotfästet och står inte stadigt som du skriver i sin utveckling mot en dynamisk idyll där själva dynamiken verkar bli självuppfyllande.  Jens jag är uppriktigt ledsen och bekymrad men slut omdömet blir tyvärr icke godkänt. 

Det är jag inte stolt över och framför allt inte heller nöjd med.