Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

SPARA PENGAR PÅ NÄMNDERNA

Skicka sidan Skriv ut

Finanskrisen slår hårt mot kommunens ekonomi i form av kraftigt sänkta skatteinkomster. Nu gäller det att hitta besparingar som inte slår mot den lilla människan.

Det finns tyvärr lite för många heliga kor bland politiker och partier i Strängnäs kommun för att man skall kunna föra en helt förutsättningslös och öppen debatt om prioriteringar. Nämndorganisationen är en helig ko, en organisation som mest har växt fram för att ge olika politiker arvoderade uppdrag. Tjänstemannaorganisationen har kommunchefen utvecklat under ett par mandatperioder; samtidigt har den politiska organisationen stått stilla och blivit omodern. Flera politiker har länge kritiserat att vi har ett tjänstemannastyre i vår kommun.

Ibland då vi förtroendevalda fattat beslut så fortsätter ändå tjänstemän att driva en annan linje. Ett bra exempel på det är Visholmen. När den här mandatperioden började var de flesta partier överens om att det inte skulle planeras för bostäder på Visholmen; inga hus och inga hotell. Förslaget som nu har skickats runt under en tid innehåller ett hotell högt som en fyr bland annat, tagits fram av en tjänsteman.

För att politiken skall återta makten över samhällsplaneringen föreslog Strängnäspartiet i den allmänna politiska debatten på fullmäktige senast, att vi borde slå ihop Teknik- och fritidsnämnden, Miljö- och räddningsnämnden och Plan- och byggnämnden till en enda stor samhällsbyggnadsnämnd. Både för att spara pengar, få bort revirtänkandet och de vattentäta skotten mellan nämnderna samt att lämna tillbaka samhällsfrågorna till politiken, där de rätteligen hör hemma.

Detta förslag skulle bli en besparing på mer än en miljon per år och nästan fem miljoner under en mandatperiod. Dags att vi politiker drar vårt strå till stacken och visar att även vi är beredda att spara pengar när det krisar. Många tycker att detta är ett bra förslag, men…då blir någon av med sin ordförandepost och det gör det hela komplicerad! Heliga kor, nämnde vi, arvoderade uppdrag är en svår helig ko att ta itu med!

Margit Urtegård

Erik Berg