Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Anförande av Erik Berg i den allmänpolitiska debatten i fullmäktige 9 mars 2009.

Skicka sidan Skriv ut

Vad väntar Persson på” trumpetar ledaren i ST med krigstidsrubriker den 25 februari 2009.

Prognos efter prognos säger att intäkterna sinar och budgeten spricker, men ansvariga politiker i Strängnäs väntar och vänta och väntar lite till” inleder ledaren sin kraftfulla kritik av styret i vår kommun.

Det bär mig emot att säga vad var det jag sa, men icke för ty så vill jag citera några valda delar ur mina anföranden här i fullmäktige från förra året.

 

Från den 20 oktober 2008:

Det är inte utan att man blir förskräckt över vår kommuns ekonomiska läge. Det ekonomiska förfallet har gått fort, nästan i samma fart som den globala bankkrisen. Ett budgeterat överskott från början på 20 mkr har nu blivit ett underskott på upp mot 10 mkr. Lägg där också till överdraget på investeringsbudgeten med 22 mkr, så blir situationen riktigt besvärlig.

Nästan alltihop stavas Barn och Utbildningsnämnden, det är med utomordentlig förvåning jag ser denna totala oförmåga att ens försöka hantera BUN:s ekonomi. För mig är det en självklarhet att ”rätta munnen efter matsäcken”

 

Från den 24 november 2008:

"Hur gör då vår kommunledning, med den ekonomiskt ansvarige egna företagaren Jens Persson i spetsen? Jo, man håller fast vid en strategisk plan skriven långt före sommaren för mer än ett halvår sedan i en helt annan konjunktur."

 

Frågor som jag ställde redan den 24 november:

"Har ni från Majoritetens ekonomiska tänkare ens funderat över att anpassa vår kommunala ekonomi till den verklighet som alla vi andra lever i?"

"Finns alternativet att ”rätta munnen efter matsäcken” och stoppa det ekonomiska utflödet av miljoner i skolans svar svarta hål?"

 

Nu har dock Jens Persson satt ner foten i två avseenden.

För det första har han låtit inför ”temporärt anställningsstopp” och lika ”temporärt investeringsstopp”.

För det andra så har han som en treåring i sandlådan stampat med foten när inte oppositionen med hull och hår köpte hans på bordet lagda ekonomiska paket.

 

Varför dröjer majoriteten med att komma med konkreta åtgärder? Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet bildar majoritet för att styra kommunen men ni gör ju ingenting, ni styr inte och ekonomin är i fritt fall.

För varje dag som går utan åtgärder kommer ekonomin att förvärras och handlingsutrymmet ytterligare minskas och det kommer att slå tillbaka på personalen inom olika delar av kommunens verksamheter.

Snart är det enda kvarvarande alternativet att genomföra massuppsägningar av kommunens anställda.

Jag har upprepade gånger försökt komma till något sorts förhandlingsbord, men Jens Perssons utlovade samverkan och samförstånd finns inte, utan man lägger förslag på bordet och säger frikostigt att nu ajournerar jag mötet i 10 minuter.

Jens det är inte så man löser något i samverkan och samförstånd, jag tycker det i stället speglar en ”maktens arrogans”.

Det finns mycket kunskap och erfarenhet också i den politiska oppositionen att utnyttja, förutom att det vore passande ur ett demokratiskt perspektiv att samverka och samarbeta med alla partier när vår kommun står inför svåra tider.