Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Erik Berg i fullmäktiges skoldebatt 9 februari

Skicka sidan Skriv ut

Kjell-Olof Feldt (S) skrev inför riksdagsdebatten och beslutet om löntagarfonderna 1983 en liten dikt ”löntagarfonder är ett djävla skit nu har vi baxat dom ända hit”.  

Man skulle kunna travestera honom genom att säga: ”skolutredningar är ett djävla skit, men nu skall vi äntligen fatta beslut” nja hur rimmet går ihop får ni räkna ut själva, men ett litet delbeslut kommer vi nu att förhoppningsvis att ta. 

Vägen hit har varit svår och krokig och vare sig nuvarande eller för den delen föregående majoritet har varit särskilt transparent i sin hantering.  Jag skulle kunna påstå att skollokalutredningen är ett praktexempel på ”de slutna rummens demokrati” d.v.s. demokrati utan insyn. Även om krampaktiga försök har gjorts genom några infomöten och en i och för sig ganska bra kommunal hemsideinformation. 

Oppositionen har inte i sin helhet varit inbjuden att delta i överläggningar eller andra former av diskussioner inför exempelvis förra fullmäktige, varför kan man verkligen fråga sig?  

Jens Persson lovade ju i sin programförklaring när han tillträdde som ordförande i kommunstyrelsen att nu skulle politiken genomsyras av öppenhet och samverkan, men ”icke sa Nicke”. 

Då det gäller fortsättningen på skolutredningen så vill jag bara erinra om Strängnäspartiets program som i valda delar finns att läsa på nätet. Jag citerar: Skapa en bra lärandemiljö i skolan genom små skolor placerade i barnens närmiljö.  Detta innebär att både Långbergsskolan och Tosteröskolan finns kvar åtminstone i Strängnäspartiets skolvärld.  

Delar helt oppositionsrådet Marias bedömning som står att läsa i ST från den 29 januari.”framtiden för Långbergsskolan och Tosteröskolan kommer att bli en valfråga”