Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Tack till Helena Hallgarn (fp) och Maria von Beetzen (m)

Skicka sidan Skriv ut

Alla politiska turer och överläggningar kring majoritetens skollokalutredningsförslag har gång på gång levt upp till ordspråket "Åsikter är som spikar; lätta att slå i, men svåra att dra ur". Majoritetspakten har varit envisa som få och samtidigt hävdat offentligt att de är kompromissbenägna; något vi inte har sett mycket av; förrän nu...

I går kväll blev jag mycket positivt överraskad. Helena Hallgarn (fp) ringde hem till mig för att resonera kring skolfrågan. Hon var sympatisk, positiv och lyhörd. När samtalet avslutades var i stort sett konsensus uppnådd mellan oss. Till min stora förvåning lade den sosseledda majoriteten fram att-satser på kommunstyrelsen i dag, som var nästan identiska med de som blev återremitterade från kommunfullmäktige förra måndagen. Flera av socialdemokraterna i kommunstyrelsen dundrade dessutom på i samma bulldozeranda som tidigare. Vi i oppositionen, som hade blivit uppringda av Helena Hallgarn i går kväll, blev självklart något förskräckta över detta.

Efter några ajourneringar kom socialdemokraterna, folkpartiet och centern på att blott den är stark som ibland kan ge efter och backade till slut. Kort innan sa Jens Persson (c) att de inte kunde ge efter mera för då skulle de få haveri inom partierna i majoriteten. Men, motgångar är till för att övervinnas och hela kommunstyrelsen var överens om de att-satser som till slut togs i dag, efter små justeringar. Äntligen!

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1.Lägga samman Paulinska skolans och Karinsslundsskolans år 7-9verksamhet till nuvarande Paulinska skolans fastighet.

2.Samordna Paulinska skolan, Karinslundsskolan och Vasaskolan.

3.Paulinska skolans och Karinslundsskolans sammanlagda verksamhet inryms från och med höstterminen 2009 i nuvarande Paulinska skolan.

4.Uppdra åt kommunstyrelsen att hos Strängnäs Fastighets AB begära underlag och kostnadsberäkningar för erforderliga anpassningar av Vasaskolans och Paulinska skolans fastigheter, inklusive skolgård med lek- och grönytor samt säkra trafiklösningar och att förelägga Kommunfullmäktige förslag till beslut i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att:

1.Avvakta förvaltningens redovisning i april 2009 av det utredningsuppdrag som gavs av kommunstyrelsen 2009-01-12, för att därefter förelägga Kommunfullmäktige förslag till beslut avseende Karinslundsskolans, Tosteröskolans och Långbergsskolans framtida användning samt särskolans lokalisering.

Tack till Maria von Beetzen (m), som genom ödmjukt och lyhört ledarskap har lett oppositionen fram till ett bra skolförslag. Tack även till Helena Hallgarn (fp), som öppnade upp för att majoriteten kunde gå oss till mötes. Så långt så gott!

/Saxat från Margit Urtegårds blogg