Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Efter Strängnäspartiets motion: Pagoderna har fått nya hem

Skicka sidan Skriv ut

Vår motion om att ta bort pagoderna från Gyllenhjelmstorget i Strängnäs och placera dem på äldreboenden alternativt förskolor har nu verkställts. Pagoderna står nu på Mariagården och Kristinagården i Strängnäs samt Riagården i Åker. Vi hoppas att de kommer till nytta för de boende på det vis som de själva finner lämpligt.

Pagod utanför Kristinagården.