Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Helhetsgrepp behövs för Strängnäs skolor

Skicka sidan Skriv ut

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har.

Skollagens resursfördelning gör det är svårt för små skolor. Som en konsekvens av det fria skolvalet så är varje elev en intäkt. Som intäkt är alla elever lika mycket värda oavsett om de väljer en kommunal skola eller en friskola. Vi kan tycka vad vi vill om denna resursfördelning men det är den vi har att rätta oss efter.

Så intäkterna för eleverna på en skola måste vara större än de kostnader den drar. Detta samband förstår alla och speciellt de som verkar i sina egna företag. Om detta inte balanserar så är det någon annan som måste betala. Det kan vara kunder och leverantörer eller som i skolan – andra elever.

Eftersom skolorna på vår landsbygd är små så påverkar detta samband, det mellan intäkter och kostnader, hur den kommunala huvudmannen fördelar sina resurser. Ett riktvärde för en skola som bär sina kostnader är ca 25 elever per klass och då i två paralleller. En F-3 skola innehåller då minst 200 elever. Om så inte är fallet måste huvudmannen flytta resurser från de skolor som har en god ekonomi till skolor med en sämre ekonomi. Så görs det i dag och det görs på bekostnad av andra elevers möjlighet att få skola för sina medförda intäkter. Därför är frågan om landsbygdsskolornas vara eller inte vara en fråga för oss alla i Strängnäs kommun. Eftersom alla elever berörs.

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har. Den förra majoriteten presenterade att grundskolan förlorar 20 mkr årligen i att inte optimera verksamheten. Det motsvarar 40 speciallärare, som kunde hjälpa våra elever i behov av särskilt stöd. Som ett exempel.

Nu innebär detta resonemang inte att landsbygdsskolorna ska stängas. Små skolor på landet kan spela en viktig roll för lokalsamhället. De föräldrar som vill till ett annat sammanhang med sitt barn kan göra så genom det fria skolvalet. Så vad resultatet blir beror på vad alla i Strängnäs kommun anser, samtidigt som politiken tar sitt övergripande ansvar. Då måste alla kort upp på bordet.

Jag känner en oro över att beslutsunderlaget, inklusive medborgardialogen, blir både för grund och för begränsad. Hela skolsträngnäs måste ingå eftersom allt hänger ihop och alla aspekter måste beaktas – allt från levande landsbygd till fördelning av våra gemensamma skolintäkter. Detta blir omfattande men ingen vill upprepa misstaget med gymnasiets flytt till Campus.

Då blev det både fort och fel. Så låt oss göra det bättre denna gång.

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden