Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Hotell Mälarblick som serviceboende

Skicka sidan Skriv ut

Motionen nedan presenterades på kommunfullmäktige måndagen den 25/8. Tyvärr fick den inte framställas helt pga en juridisk gråzon varför vi valde att dra tillbaka den för några omformuleringar. Men den kommer upp igen, var så säkra. Vi har fått mycket positiva kommentarer om detta förslag från både majoritets- och oppositionspolitiker men även av människor vi träffat på Mälardagen och i vårat valtält.

Motion – Hotell ”Mälarforum” som serviceboende


Strängnäs sociala omsorg har lidit hårt se senaste åren pga otillräckliga resurser vilket har drabbat både personal inom äldreomsorgen och självklart de äldre. Även lokaler för daglig verksamhet samt pensionärernas hus har reducerats sina möjligheter att bedriva verksamhet. Strängnäspartiet vill återupprätta Strängnäs attraktionskraft som en bra stad att bo och åldras i, och vill med denna motion utreda möjligheten att göra om det oanvända hotellet till en form av äldrecentrum.

Med äldrecentrum menar vi att det kan inrymmas många olika verksamheter som t ex:

- Serviceboende/servicehotell för boende som har biståndsbedömd service/personlig omvårdnadsinsats samt möjlighet till trygghetslarm.

- Gemensam restaurang/café för boende samt utifrånkommande gäster med tillgång till lunch och middag.

- Träning/rehabcenter för boende samt utifrånkommande personer (t ex nyutskrivna strokepatienter som bor i ordinärt boende).

- Daglig verksamhet med olika aktiviteter t ex olika kurser/cirklar.

- Uthyrningsdel för olika ideella verksamheter t ex PRO, Röda korset, Väntjänst m.m.

- Gemensamma ytor för olika fritids- och kulturaktiviteter.

Den stora fördelen med befintligt hotell är att det finns rum, köksmöjligheter, sällskapsutrymmen både inomhus och utomhus. Vidare så är det lokaliserat i ett vackert sjönära läge med möjlighet till fina och nära promenadstråk samt nära centrum.

Vi motionerar om en förutsättningslös utredning som primärt ska ge ett fullgott underlag för vidare diskussioner mellan alla berörda. Det bör omfatta men inte begränsas till:

- Brukarbehov och brukarintresse

- Lämpliga verksamheter

- Renoverings- och investeringsbehov hotell Mälarforum

- Renoverings- och investeringsbehov av övriga äldreboenden i Strängnäs kommun

- Eventuell konsekvens och effekt på befintliga verksamheter

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet