Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Politikerutfrågning i Härads bygdegård 8 maj 2014

Skicka sidan Skriv ut

Jan Eriksson, Strängnäspartiet (Foto: Linda Djapo, Strengnäs Tidning)

 

Nio politiker från nio partier fick svara på Häradsbornas frågor nu i kväll. Missnöje och en känsla av marginalisering genomsyrade de första frågorna.

Det var en god uppslutning i publiken när Härads hembygdsförening bjöd in till politikerutfrågning. Och det var Häradsbornas egna frågor som politikerna skulle svara på. De boende i Härad hade i förväg skickat in frågor som hembygdsföreningen sammanställt.

De fem första frågorna handlade om Strängnäs kommuns hemsida och hur Härad beskrivs i relation till andra orter. Just detta fångade Strängnäspartiets Jan Eriksson upp under den inledande presentationsdelen. Han var också den första som tilltalade publiken mer direkt.

– Man får en känsla av att det finns ett missnöje, jag hoppas att jag har fel.

 

 

 

 

Folkpartiets Fredrik Lundgren, å sin sida, inledde med att ta ett kraftigt avståndstagande från de högervindar som drar över Sverige och Europa.

Så var det då de första frågorna om Härads marginaliserade plats på kommunens hemsida. Trots att politikerna på podiet var rörande överens, och trots att frågorna snabbt fick ett slut, i och med att Moderaternas Jacob Högfeldt deklarerade att "felskrivningarna" nu var korrigerade, fortsatte en mycket stor del av mötet runt hemsidesfrågorna.

Efter 50 minuter var det dags för en kanske mer angelägen fråga, landsbygdsskolornas framtid.

Centerpartiets Jens Persson var mycket tydlig och kallade skolan för landsbygdens "sociala motor", och Socialdemokraternas Leif Lindström hakade på sade att man ungefär tycker som sin alliansbroder.

Miljöpartiets Madeleine Bilberg och Vänsterpartiets David Aronsson lyfte fram kvalité, att det kan vara svårt att nå en viss nivå med för få elever. Kristdemokraternas Catharina St Cyr lyfte fram en annan aspekt, ekonomins underordnade betydelse i sammanhanget.

– Ekonomi kanske inte är det viktigaste, man kanske vinner andra saker. Det kan spela roll för inflyttning till orten, sade hon.