Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiets lista - val 2014

Skicka sidan Skriv ut

 

 

1. Jan Eriksson, Projektledare

2. Monika Eriksson-Bertilsson, VD

3. Håkan Bertilsson, Stabschef

4. Niklas Strömberg, Processtekniker

5. Christer Alvin, Civilingenjör

6. Annika Skogsmo, Skoladministratör

7. Lillie Strömberg, Förskollärare

8. Hans Noreen, Journalist

9. Oscar Sandberg, Ventilationsmontör

10. Anita Berg, Studie- och yrkesvägledare

11. Staffan Kullengren, Utbildare

12. Ludmila Holm, Pedagog och Psykolog

13. Erik Berg, Överstelöjtnant

14. Frank Backman, Konsult

15. Stefan Holm, IT-konsult

16. Ronnie Triumf, Lärare

17. Claes Eriksson, Driftschef

18. Ulrika Eriksson Rehn, Undersköterska

19. Magnus Edvinsson, Informatör

20. Anita Säll, Lärare