Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Kliv ur den politiska ankdammen

Skicka sidan Skriv ut

En mycket bra insändare författad av Strängnäspartiets Stefan Holm som svar på Ilpo Viinikkas (S) insändare; ”Facebook stärker inte alltid demokratin” (publicerad 16/10 i Strängnäs Tidning).

Jag sitter själv som politiker i Strängnäs men förstår inte Ilpo Viinikkas syn på Facebook och de frustrerade föräldrar som startat denna grupp. De beslut som fattas i nämnderna och kommunstyrelsen speglar inte alltid folkviljan. Om de ledande politikerna inte lyssnar på medborgarna så måste de ju agera på något sätt.

Att sedan säga att de är långt från verkligheten när de gör detta genom de kanaler de är vana vid får stå för honom, men faktum är att sociala media är där människor i dag ger uttryck för sina åsikter. Och påverkar.

Till vardags arbetar jag med socialt samarbete på ett intranät med över 100 000 användare. Den strategiska planen där är att öka samarbetet via de sociala medier som används dagligen av medarbetarna – Facebook, Twitter, LinkedIn etcetera.

Så Ilpo Viinikka, ta ett stort kliv ut ur den politiska ankdammen Strängnäs och ta en titt ut i verkligheten. Den består inte bara av nämnder och politiska partier och prestigefyllda beslut utan även förankring till medborgarnas vilja. Där ute finns även något som kallas sociala medier. En del politiker i vår kommun har förstått detta, både från de ledande och de i opposition. Heder åt dessa!

Som politiker måste vi förstå att det är en arena där vi måste vara beredda att möta medborgarna.

Stefan Holm
Strängnäspartiet