Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiet vågar prioritera

Skicka sidan Skriv ut

Nedan är vår replik på Tord Tjernströms debattsvar i Strengnäs Tidning 17/10 med anledning av vår debattartikel 14/10 "Dags att kasta in handduken nu Tjernström?"

Tjernström lämnar vissa svar men fokuserar på att misskreditera Strängnäspartiet för avsaknad av ideologi, för att vi vill lägga ner näringslivssatsningar (inte sant) samt utmanar oss att ta ansvar för helheten.

Strängnäspartiet vågar prioritera

Strängnäspartiet tycker att traditionella partiideologier är omoderna och orelevanta i modern politik. Det har varit vår ståndpunkt sedan partiet startade 1992.
Det är uppenbarligen inget som Socialdemokraterna haft problem med tidigare då vi har regerat tillsammans under en mandatperiod.

Politik handlar om att våga prioritera och vi vill prioritera kärnverksamheterna skola, vård och omsorg.
Vi har varit tydliga i de senaste årens budgetar när vi vågar prioritera genom att reducera -inte lägga ner- satsningarna på t ex näringslivsutveckling samt minska den politiska administrationen. En bra politisk ledning börjar städa uppifrån.

För oss duger det inte att vissa verksamheter går lysande när andra verksamheter haltar, att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg får ta stryk på bekostnad av annat.
Det måste finnas en balans mellan hur resurserna fördelas och det gör det inte idag.

Därför kommer vi heller aldrig acceptera en skattehöjning förrän det har vänts på varenda sten och vridits på varenda krona som det går att hitta i den kommunala verksamheten.
En skattehöjning skulle vara förödande för Strängnäs attraktionskraft som kommun.

Detta tycker vi är att ta ansvar för helheten. Vad gör du själv Tord för att ta ansvar för helheten, förutom att avkräva svar från andra partier?
Vår handduk hänger också kvar, för vi har aldrig själva antytt att vi vill kasta in den bara för att det blåser hårt.

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

Frank Backman, ordförande Strängnäspartiet