Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Dags att kasta in handduken nu Tjernström?

Skicka sidan Skriv ut

Debattartikel publicerad i Strängnäs Tidning 14/10

2014 verkar bli ännu ett år där Socialnämndens ordförande Tord Tjernström (S) väljer att medvetet möta ett nytt år utan en budget i balans, dvs han vet att de pengar som tilldelats Socialnämnden inte kommer att räcka till. Vi har redan i år fått se konsekvenser av detta, då alliansen väljer att lägga ner Solvändan för att spara pengar samt bryta sina tidigare löften om att bygga ett nytt äldreboende i Stallarholmen efter Selaöhemmets nedläggning. Tanken var ju att det först skulle stå klart 2013, sedan 2015. Dock menade Tjernström att den ändrade tidplanen inte var något sviket löfte utan det skulle bli av och det skulle bli bra och genomtänkt. Resultatet? Något nytt äldreboende blir det inte, däremot ser man över möjligheterna att öppna Selaöhemmet igen. Ridå!

Tjernström pratar ofta om att ta ansvar som politiker. Vi anser det inte vara ansvarstagande att acceptera en budget som aldrig räcker till. Strängnäspartiet har två år i rad velat ge Socialnämnden ett ordentligt tillskott, ca 15-20 mkr/år då vi har räknat och sett att den föreslagna budgeten från allianspartierna inte räcker till för att bedriva en värdig vård och omsorg. Men våra -och även andra partiers- förslag på tillskott till Socialnämnden har avslagits med motiveringen att politik i en majoritet handlar om att kompromissa. Det förstår vi till viss del, men det måste finnas en gräns. Politik handlar om att stå upp och ta ansvar för sina och sitt partis åsikter och ideologier som väljarna tagit till sig. Att då inte stå upp när det blåser hårt är ett stort svek mot sina väljare.

Socialdemokraterna har hela 15 av 29 mandat i kommunfullmäktiges styrande koalition. De är alltså ensamma större än de tre andra partierna (C, FP, MP) och skulle rent teoretiskt kunna styra den fyrklövern med järnhand! Och ändå väljer man av någon anledning att år efter år kompromissa med sin politik och medvetet ta obalanserade budgetar vilket leder till stora konsekvenser som redan nämnts. Detta är för oss obegripligt.

För ganska exakt två år sedan fattades det ca 17 mkr för Socialnämnden. Då kände Tjernström att gränsen snart var nådd och funderade på att kasta in handduken. Nu måste det sparas ca 15 mkr genom att lägga ner delar av Solvändan samt reducera insatser för de äldre och de funktionsnedsatta. Extra beklämmande blir detta när man läser Socialdemokraternas valmanifest för senaste valet: ”Vi vill rusta upp ytterligare äldreboenden, exempelvis Solvändan i Mariefred.”
Är det dags att kasta in handduken nu, Tjernström?

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet
Frank Backman, ordförande Strängnäspartiet