Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiet – Budget 2014

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet satsar på verksamheten och sparar på administrationen!

 

Strängnäspartiet vill helhjärtat satsa på kommunens kärnverksamhet och kraftsamla på verksamhet som kommer barn, unga och gamla till del.

 

Vi är av den bestämda uppfattningen att grunden för en bra kommun – för såväl invånare som potentiella inflyttare – skapas genom att ha en stabilitet inom vård, omsorg och skola.

 

Vårt budgetalternativ innehåller därför satsningar inom områdena vård, omsorg och skola samt reduceringar inom administrationen.

 

Våra omprioriteringar är riktade till att höja personaltätheten inom vård och omsorg samt lärarlöner och lärartätheten inom skolans område.

 

Grundprincipen i Strängnäspartiets budget för 2014 är att reducera kostnaderna för administration och olika former av overheadkostnader. Dessa pengar ska gå till de viktigaste formerna av kommunal kärnverksamhet och då främst förskola/skola och till äldreomsorgen.

 

Kommunen ska kvalitetssäkra vård och omsorg genom att höja personaltätheten på olika former av äldreboenden och undvika ensamarbete nattetid.

 

Vi är övertygade om att de pengar som satsas inom skolans tidigaste stadier (F – 6) är mycket väl använda pengar och på lång sikt kommer att betala sig, genom att det behövs mindre insatser i de högre åldrarna och de högre klasserna/stadierna.

Allt enligt devisen ”Tidig insats - trygga barn”

 

SEVAB ska i samband med bildandet av det nya energibolaget ESEM genomföra kostnadsbesparingar som ger förutsättningar till att sänka taxor och avgifter väl under riksgenomsnittet.

 

SBAB/SFAB ska inventera sitt bostads- och fastighetsbestånd och överväga försäljning av lokaler och/eller bostäder där intressenter finns.

 

Sammanfattning av Strängnäspartiets budget 2014

 

Satsningar

 

Kulturnämnden =   + 1,5 mkr

Barn-och Utbildningsnämnden =   + 15,0 mkr

Socialnämnden =   + 18,5 mkr

Plan- och byggnämnden =   + 3 mkr

Summa + 38 mkr

 

Reduceringar, effektiviseringar och sänkt ambition

Kommunfullmäktige =   - 1,5 mkr

Kommunstyrelse =   - 18,0 mkr

Nämnden för Hållbart Samhälle =   - 6,0 mkr

Teknik och Fritidsnämnden =   - 5,0 mkr

Allmänna Rationaliseringar (Ratio) =   - 7,5 mkr

Summa - 38 mkr