Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Debatt om årsredovisning 2012, KF 22/4 2013

Skicka sidan Skriv ut

 

 

Årsredovisning 2012 debatterades i Fullmäktige 22 april av Strängnäspartiets Erik Berg.

"Kommunrevisorerna riktar rejäl kritik mot Barn och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden, främst för att ha överskridit sina ekonomiska ramar och inte i tid reagerat eller hanterat de uppkomna problemen, samt att i mångt och mycket inte uppnått sina mål.

Revisorerna riktar vidare allvarlig kritik mot Teknik och Fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen för brister i ”styrning, ledning och kontroll av projekt”. Vidare får Kommunstyrelsen kritik för sin hantering av uppsiktsplikten gentemot SEVAB.

Efter en sådan salva kan man fundera över om den beviljade ansvarsfriheten för nämnder och styrelser verkligen var ett riktigt beslut.

Men viktigare är:

Hur skall dessa brister undvikas för framtiden, vad krävs då av kommunstyrelsens ordförande?

Jens Persson får nu fundera över hur han tänker åtgärda dessa brister och hur skall han ta kommandot över både nämnderna och SEVAB.

En fråga att hantera är:

Skall verkligen nämnderna få ha den frihet man har idag eller skall de styras och kontrolleras mer ingående och noggrant?

Förtjänar inte Strängnäs kommun en bättre och effektivare styrning?

Vidare inser man också att:

Det krävs en fördjupad utbildning i projektstyrning och projektuppföljning för inte bara nämndpolitiker.

Detta för att vi skall slippa alla dessa olika projekt som ständigt blir dyrare som till exempel: Campus, g:a Thomasgymnasiet, Hammarängen, Finningerondellen, Entrévägarna in till Strängnäs Stad, SEVAB med Stockholms vatten, Kraftvärmeverket, Kvitten osv

Listan kan tyvärr göras lång.

En sak är säker och det är att kommunstyrelsens ordförande har en hel del arbete att utföra med sina nämnd- och styrelseordföranden för att få nästa års revision att bli bättre och kanske rent av bra."

 

Erik Berg