Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Angående utökat strandskydd i Strängnäs kommun!

Skicka sidan Skriv ut

 

Strängnäspartiets ståndpunkt är att Länsstyrelsens förslag om att utöka strandskyddet från dagens 100 meter till 300 meter inte är önskvärt.

Ett utökat strandskydd begränsar kommunens exploateringsplaner för Norra Staden och devalverar kraftigt värdet på den mark som köptes där i syfte att just expandera staden norrut i framtiden.

Vidare tycker vi att det befintliga strandskyddet på 100 meter regleras tillräckligt som det är idag av både plan- och bygglag samt miljöbalken. Extra känsliga ställen som t ex riksintressen och Natura 2000 områden är också starkt fredade av de lagar och förordningar som idag finns.

Framför allt är detta en demokratisk fråga om kommuners självstyre och översiktsplanering. Hur en kommun avser att använda sina mark- och vattenområden bör rimligtvis vara en fråga för kommunen själva och inte en fråga för Länsstyrelsen.