Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Nya motioner och interpellationer – följ oss i höst!

Skicka sidan Skriv ut

Var på tårna inför hösten och följ oss i Kommunfullmäktige när vi ska framställa våra nya motioner och interpellationer. www.webservice.se

 

Interpellationerna är beviljade att framställas och kommer så att göras snart. Båda är på sitt sätt tråkiga att behöva framställa men de är ack så viktiga för Strängnäs kommuns invånare.

 

 
En interpellation ställs till KS ordförande Jens Persson för att vi ska få reda på hur många reverser det finns i SEVAB & SFAB/SBAB och hur mycket kostnaderna för de reverserna belastar skattebetalarna.

 

 

 

Den andra interpellationen ställs till BUN’s ordförande Fredrik Lundgren som ska få förklara varför den tänkta (och pågående) omorganisationen av skolan blir dyrare och får ett sämre lokalutnyttjande än idag, enligt en revisionsrapport.

 

 

 

Vår nya motion är desto roligare. Den här handlar om att Strängnäs bör anordna ett årligen återkommande stadslopp i Strängnäs. Det är främst ett ställningstagande för en satsning på folkhälsan, och rätt utformat så kan det sätta Strängnäs på kartan som en plats för folkfest med såväl långväga som lokala deltagare.

 

Jan Eriksson
Strängnäspartiet