Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Illustration av motion om flytt av staty

Skicka sidan Skriv ut

Erik Sands staty föreställande biskop Thomas (Simonsson) 1380 -1443 står numera på innergården på Thomasgymnasiet (Campus), på en liten sockel och på en undanskymd plats.

Vi tycker att den statyn är värd en bättre placering och att den skulle få en mer framskjuten plats i Strängnäs, där också biskop Thomas historia i Strängnäs mellan åren 1405 till 1443 och hans ”Frihetssång” kan åskådliggöras.