Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

(O)politiska tjänstemän i Strängnäs?

Skicka sidan Skriv ut

Denna artikel publicerades i Strengnäs Tidning 24 januari och uppmärksammades också på ledarplats efter att kommunens kommunikationschef använt Strängnäs kommuns hemsida och intranät för att offentligöra ledningsgruppens stöd för kommunchefen. När vi ifrågasatte detta samt försökte få nedanstående artikel publicerad på kommunens hemsida/intranät så fick vi följande svar:

"Som jag sa i går kommer vi inte att publicera ditt inlägg på kommunens webbplats. Anledningen är att strangnas.se i dagsläget inte är ett debattforum. Eftersom kommunen just nu arbetar med att stärka medborgardialogen kan vi mycket väl komma att utveckla webben i den riktningen, men vi är inte där ännu.

Jag vill poängtera att ledningsgruppens uttalande som publicerades på webben inte var ett debattinlägg, och inte heller en kritik mot den journalistiska granskningen av Peter Lundberg. Uttalandet var en reaktion på hur han framställdes i en rad ledarartiklar i Strengnäs Tidning. För oss i förvaltningens ledningsgrupp var det en fråga om anständighet att i en mycket speciell situation uttala vårt stöd för vår chef.

Den sortens åtgärd är inte alls unik i Kommunsverige, men ovanlig i Strängnäs kommun. Därför tycker jag att det är bra att den diskuteras".

Mattias Johansson

Kommunikationschef  

 

Som politisk tjänsteman vare sig bör eller får man i sin roll ta politisk ställning i olika kommunala frågor som man nu gjort och använt sig av kommunens hemsida för att ta politisk ställning från tjänstemannanivå. Politiska tjänstemän ska vara opolitiska, inte ge sig in i debatter, och de ska inte bedöma vilka proportioner en debatt har eller har tagit. De ska utföra sitt arbete i enlighet med de politiska intentionerna, oavsett om de kommer från en styrande allians eller en opposition. Inget annat.

 

Det hela signalerar att de anser sig arbeta för endast den politiska majoriteten. Eller är det helt enkelt så att de känner sig tvungna att ta strid för en sida enligt mottot ”tystnad = samtycke”? Är man konspiratoriskt lagd så ligger det nära till hands att tro det var därför vice kommunchefen degraderades och som ett resultat av detta valde att lämna sin tjänst.

 

Problemet att tjänstemän debatterar via kommunens hemsida, var något som Strängnäspartiet påtalade på senaste kommunfullmäktigemöte 19/12-2011 och frågade om Jens Perssons åsikt i frågan. Svaret blev: ”Jag tycker att det är fullt ok så länge som man håller på rollerna och man håller den biten där man svarar på det tekniska innehållet så som en förvaltning arbetar så att svaret på frågan är glasklart JA.”

 

Jens Persson begärde också som sista punkt på detta kommunfullmäktigemöte att enskilda politiska tjänstemän skall undanhållas kritik från fullmäktige eftersom de inte får eller kan svara där. Det var under värdighetens gräns. Detta borde givetvis gälla omvänt också om en sådan begäran ska ha substans.

 

Vi får nu förgäves hoppas att Jens Persson - med stöd av sitt eget uttalande - ser till att kommunchefen Peter Lundberg tar sina tjänstemän ordentligt i örat så att vi slipper läsa ytterligare indirekta politiska ställningstaganden från tjänstemän på kommunens hemsida.

 

I och med ställningstagandet på hemsidan så har tjänstemännen knappast hållit på sina roller eller svarat på något tekniskt innehållande ämne. Framför allt är det ett häpnadsväckande dåligt omdöme att kritisera medias granskning av konsultskandalen, där man endast redovisat fakta. Inget annat. Att sedan både Jens Persson och Peter Lundberg svarat lögnaktigt, undanglidande eller inte alls kan inte media lastas för. Att effekten av detta blivit en politisk strid är inte konstigt men det är något som tjänstemän ska hålla sig ifrån och avstå från att ge sin syn på.

 

För det här börjar likna ett kommunalt tjänstemannastyre och de ansvariga tjänstemännen bör fundera över kärnan i sina uppdrag och sitt nuvarande agerande.

 

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet