Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Dynamik står inte över lagen

Skicka sidan Skriv ut

Mot bakgrund av den uppkomna skandalen i Strängnäs där kommunalrådet Jens Persson (C) medvetet har åsidosatt gällande lagar för upphandling av tjänster så har vi som oppositionsparti väntat med spänning på att få höra den övriga majoritetens reaktioner angående den prekära situationen som lett till en ordentlig förtroendekris.

Jens Persson menar att styr man en kommun i förändring så måste man vara dynamisk och modig för att hitta nya vägar för att på så sätt undvika byråkratiska långbänkar och komma till snabba beslut. I detta får han också direkt medhåll av samtliga allianskamrater i (FP), (S) och (MP).

 

Det är bra att vara driven av en stark vilja men i detta fall så var det knappast en snabbt uppkommen situation som behövde hanteras. Det var en situation som varit känd i flera år. Sedan var det inte krånglig byråkrati heller, det var bara lagen som stod i vägen ...

 

Vi tycker att Jens Persson med medhåll från den politiska majoriteten i och med denna nonchalanta inställning rättfärdigar en arbetskultur som skickar signaler i hela kommunen att det är ok att tänja på gränserna och även begå lagbrott för att vara dynamisk och modig. Det blir också en ironisk paradox då den beskrivna kulturen ganska omgående tillämpades av kommunchefen Peter Lundberg. Samme kommunchef som enligt utsago jobbat hårt med att förankra en gemensam värdegrund för kommunen.

 

Det är djupt oroande att hela den styrande majoriteten helt enkelt nonchalerar effekten och konsekvenserna av den uppkomna situationen. Vi tycker att det är en oacceptabel inställning mot lagar och regler som definitivt inte är förenliga med svensk lag och framför allt inte med kommunal värdegrund. En sådan inställning ska inte någon ha allra minst de som innehar de högsta positionerna i en kommun.

 

Mot bakgrund av detta så är i alla fall Strängnäspartiets förtroende för kommunstyrelsens ordförande Jens Persson tyvärr förbrukat.Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet