Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäs 2025 - öppningsanförande av Jan Eriksson i KF 19/12

Skicka sidan Skriv ut

Ordförande, ledamöter och åhörare.

 

Jag har från denna talarstol ett antal gånger i år önskat en allmänpolitisk debatt eller en interpellationsdebatt.

 

Min önskan blev delvis uppfylld, dock i form av en visionär debatt om vilket Strängnäs vi vill ha år 2025.

 

Problemet med en visionär debatt som jag ser det är att orden vision och debatt inte går att sammankoppla. En vision är något abstrakt, en önskan om en ideal framtid som varken kan eller bör vara saklig. En debatt är en logisk argumentation mellan två eller flera parters ideologi eller åsikter och koncentreras mot kärnfrågan, må det vara ett problem eller en möjlighet. Och vem är jag att gå in i en debatt med någon om hans eller hennes vision?

 

Därför tycker jag det är synd att vi skjuter över målet så pass mycket idag, eftersom det inte saknas aktuella händelser att debattera här i Kommunfullmäktige. Det hade säkerligen varit mer intressant och givande för närvarande ledamöter, åhörare och media att se och höra den samlade majoritetens respektive oppositionens syn på kommunledningens upphandlingar, folkstormen mot omorganisationen av skolan samt SEVAB’s ständiga problem.

 

Men låt oss ändå för sakens skull vara lite visionära.

 

När vi i Strängnäspartiet tänker på hur ett Strängnäs skulle kunna se ut 2025 så tror vi att de flesta skapar sig en bild av hur staden är planerad.

 

Själva har vi en bild av en harmonisk stad med många centrala grönområden där Visholmen med omnejd är den naturliga träffpunkten för kultur och fritidsintresserade och det har gestaltats i stort helt efter SP’s förslag med bl a utomhusscen, pool och ett musikens hus.

 

Vi ser nya och expanderande stadsdelar, inte bara byggande för 55+:are utan även för våra ungdomar. Inflyttnings och utflyttningstalen är väl balanserade mot varandra tack vare en låg kommunalskatt och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

 

Vi ser skolor nära de naturliga upptagningsområdena eftersom det finns en övergripande planering som tar hänsyn till och inser att människor som flyttar in eller flyttar runt i kommunen vill lösa sitt lilla, men ack så viktiga, familj- och jobbpussel på enklaste och bästa sätt.

 

Vi ser att Strängnäs är ett föredöme i miljöfrågor.  Alla skolbarn och de gamla på våra olika boenden äter ekologisk och närodlad mat. Vår kommunala flotta av bilar drivs av biogas eller el precis som bussar och taxi. Vi kanske t o m ser en spårvagnslinje som trafikerar den nya Norra Staden in mot Centrum och ut till Finninge eller varför inte ännu längre? Kommundelar som t ex Härad, Vansö, Stallarholmen och Åker är nu även sammanknutna till Strängnäs stad med cykelbanor.

 

Vi ser att man äntligen har börjat med tv och radiosändningar via webben.

 

Det här är visioner som vi i Strängnäspartiet egentligen tror att alla partier mer eller mindre samtycker med.

 

Är det en omöjlighet? Hur realiserar man sådana visioner?

 

För oss i Strängnäspartiet så är det hela väldigt enkelt. Visioner realiseras av en stark kommunledning. Och stark i det här fallet menas inte en stor och omfattande organisation, utan stark innebär att man har den högsta respekt för demokrati och medborgardialogen.

 

Visar man respekt så får man just respekt. Och med respekt så får man förtroende. Förtroende att ändra, förtroende att vara visionär, förtroende att förvalta den representativa demokrati som medborgarna ger.

 

Vi ser med glädje fram emot den dagen då det inte finns något politikerförakt från medborgarna. Men då krävs det att:

 

  • Vi inser att medborgarna är skattebetalare med krav på de mest grundläggande behoven för alla: en fungerande skola, vård och omsorg.
  • Vi inser att medborgarna är våra arbetsgivare. De har genom allmänna val gett oss förtroendet att förvalta deras åsikter, värderingar och pengar på bästa sätt.
  • Vi inser att även om vi fått förtroendet att förvalta medborgarnas åsikter, värderingar och pengar på bästa sätt så innebär det även att de fortfarande vill vara med och tycka till, dvs ha en dialog.

 

Världen ändras ständigt. Så även Strängnäs. Vi i Strängnäspartiet ser ingen anledning till att vänta så länge som till år 2025 med att realisera vår vision. Vi är redo att börja redan 2012.

 

Tack för ordet!

 

//Jan Eriksson