Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strategisk plan 2011-2014 KF i oktober

Skicka sidan Skriv ut

På KF den 31/10 presenterade majoriteten den strategiska planen för 2011-2014. En i vårt tycke rätt ok plan som vi kan leva med för den innehåller ett antal bra prioriteringar och inriktningar.

-          Gratis busstrafik i hela kommunen ska utredas

-          Nytt kommunmuseum ska utredas

-          Maten i kommunens kök ska vara närproducerad och ekologisk

 

Varför tycker vi att det här är så bra då? Jo, allt ovanstående är gamla motioner från Strängnäspartiet (http://www.strangnaspartiet.se/motioner). Tyvärr blev de vid sitt framförande då avslagna av majoriteten. Men det visar på Strängnäspartiets styrka att tänka framåt och visionärt.

Vårt tips till majoriteten är att anta vår nästa motion på en gång istället för att avslå den per automatik. Vi har ju ändå bevisligen rätt i vår politik till slut…

Andra prioriteringar och inriktningar tilltalade oss också.

-          Tidiga insatser för barn och elever i behov av stöd

-          Visholmen ska utvecklas till en kultur- och rekreationsplats för alla

 

Dessa ovanstående punkter är nästan skamlöst tagna från Strängnäspartiets partiprogram (http://www.strangnaspartiet.se/ovrigt). Men vi är inte bittra, vi tycker ju faktiskt själva att man ska utnyttja bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar.  Så vi delar gladeligen med oss av vårt partiprogram, bara det kommer kommunens invånare till godo.

     

Nu till det som är mindre bra. Bl. a så ska medborgar- och brukardialogen stärkas. Fel! Den måste stärkas!

Det finns alltför många exempel på havererade medborgardialoger nu för tiden. Hanteringen av skolans omorganisation samt ombyggnaden av Paulinska skolans konsertsal är bara två exempel.

 

Då duger det inte heller att ställa in Fullmäktigestyrelsens (FS) möten pga. för få beslutsärenden. FS har bl.a. ansvar för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog samt fungera som remissinstans för demokratifrågor. Detta är en bakläxa för FS’ presidium och vi hoppas att det inte upprepas igen.