Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiets ståndpunkt angående olagliga upphandlingar

Skicka sidan Skriv ut

En av anledningarna till att Strängnäspartiet bildades i början av 1990 var att motverka den tidens växande kultur av kamaraderi inom kommunen.  Små grupper av personer med olika intressen som inofficiellt satte den politiska agendan och där uppgörelser och avtal fastslogs bakom stängda dörrar eller via olika kontaktvägar. Man avvek alltså från demokratiskt bestämda beslutsvägar och beslutspersoner.

Detta är en kultur som på senare tid sakta börjat återuppstå och som vi nu fått kvitto på att det existerar. Det är en beklämmande historia där kommunalråd och kommunchef själva har tagit beslut om vad som är bäst för kommunen. Inte nog med detta, de har även medvetet åsidosatt gällande lagar för att supportera sin egen ståndpunkt. 

Det är givetvis inte acceptabelt att en kommuns främsta företrädare medvetet gör avsteg ifrån och bryter mot lagen, oavsett (o)medvetenhet och intentioner. Förutom det uppenbart medvetna lagbrottet så spär det på kommunens redan skamfilade rykte men det är även en bristande respekt för kommunens värdegrund och för kommunens ekonomiska läge. Ett brott av den här digniteten kan orsaka att kommunen kan bli tvungna att betala bötesbelopp i miljonklassen.

Att man erkänner att man medvetet har brutit mot lagen men motiverar det med att man vill vara flexibel ger ingen bra grund för fortsatt förtroende. Framför allt så väcker det fler frågor som om detta har hänt tidigare och kommer det att hända igen om tillfälle ges? Detta är inte de frågor som en kommun som Strängnäs ska behöva fokusera på när det finns så många andra problem inom kommunens kärnverksamheter som kräver fokus.

Mot bakgrund av detta så är det för oss givet att Jens Persson och Peter Lundberg noga överväger konsekvensen av det inträffade samt sina nuvarande och framtida åtaganden.

 

Strängnäspartiet
Jan Eriksson, gruppledare