Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Ännu en beklämmande historia...

Skicka sidan Skriv ut

Än en gång så rullas en för Strängnäs beklämmande historia upp.

Kommunchefen har sedan 2009 varit anställd på felaktiga grunder ända sedan han tillträdde. Detta är nog så allvarligt i sig men vad som är än mer häpnadsväckande är att det ytterst ansvariga kommunalrådet Jens Persson (C), kommunjuristen samt biträdande kommunchef har varit medvetna om det hela tiden och inte agerat. Man har alltså tillåtit rena olagligheter.

Det är svårt att finna ord för ett så nonchalant agerande mot gällande lagar och förordningar. Vi vill gärna inte tro att det är ett medvetet agerande, alla kan göra fel. Men motsatsen, att det kanske beror på bristande kompetens, är lika illa det.

Det har nu också Jens Persson (C) insett då han gör en pudel på kommunens intranät och menar att han ”borde ha fäst större vikt vid det påpekandet…” än han gjorde vid det aktuella tillfället.

Detta kan vara årets underdrift.

Han skulle givetvis ha lyssnat på en gång och agerat därefter. Speciellt när ansvarig tjänsteman påpekar det för honom, men även för ett flertal andra personer i ledande ställning. Han försöker också lyfta fokus från olagligheterna genom att han ”inte vill låta de här turerna överskugga det faktum att jag rekryterat en mycket kompetent kommunchef. Det är oerhört värdefullt för Strängnäs kommun.”

Peter Lundberg må ha många goda sidor och har säkert gjort mycket värdefullt för kommunen. Men faktum är att han och Jens Persson med skattebetalarnas pengar har prioriterat värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor framför skola, vård och omsorg, som bör vara kommunens fokusområden. Med denna prioritering har man även utökat en redan tidigare stor kommunal organisation vad gäller både politiker och tjänstemän. Ingenting tyder på att denna prioritering heller kommer att ändras under nuvarande mandatperiod.

Vi menar inte att värdegrundsarbete, näringslivs- och tillväxtfrågor saknar betydelse för en kommun som vill växa, utan vill bara påvisa att detta har varit prioriterat framför kärnfrågorna skola, vård och omsorg.

Det är ingen överdrift att hävda att förtroendet för kommunen den senaste tiden har varit lägre än någonsin efter framför allt hanteringen av medborgardialogen i turerna runt skolans omorganisation samt runt lokalisering av en ny plenisal för kommunfullmäktige.

Att döma av reaktionerna från allmänheten i den här frågan så kommer kommunens ledning få jobba stenhårt med att återvinna ett negativt förtroendekapital. Milt sagt. Om de lyckas är förstås omöjligt att säga nu men mycket beror på deras fortsatta agerande i denna beklämmande historia.

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet