Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Kerstin Falén

Skicka sidan Skriv ut

Kerstin Falén har efter en tids sjukdom gått bort. Inom Strängnäspartiet har vi under tjugo år fått ta del av Kerstins politiska engagemang, kloka idéer och mycket stora sociala patos.

Kerstin var en av de allra första medlemmarna i Strängnäspartiet och en av grundläggarna av partiets politiska visioner.

Kerstins första politiska uppdrag var i Kommunfullmäktige där hon först var ersättare och sedan ledamot mellan åren 1994 – 1998 och i Kommunstyrelsen där hon var ersättare 1997 – 1998.

För Kerstins del var hennes engagemang i de sociala frågorna de viktigaste och då framförallt gällande de äldres villkor. Hon hade ju sin civila bakgrund som socionom att luta sig emot och var en respekterad och kunnig politiker i kommunens socialnämnd.  Under åren 1995 – 1998 och 2008 – 2009 var Kerstin Strängnäspartiets representant i socialnämnden. 

Vi sörjer verkligen att en så engagerad, klok och empatisk människa och vän som Kerstin nu gått ur tiden.

Ditt minne är hos oss alla.


Strängnäspartiet genom
Erik Berg, Håkan Bertilsson och Staffan Kullengren