Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Det handlar om sakfrågan...

Skicka sidan Skriv ut

Det har kommit till vår kännedom att debattens vågor angående den här publicerade artikeln har gått höga på både bloggar och Facebook. Vi vill därför förtydliga att det för oss faktiskt är ointressant vilka personer det handlar om. Visst hade vi kunnat skriva ut namnen på de personerna men till vilken nytta? Vi vill fokusera på sakfrågor och inte personer, det är sakfrågan i det hela som är viktig. Artikeln är baserad på sanna fakta men ändå vill människor läsa in både konspirationer och härskartekniker.

 

Fakta är att Strängnäspartiet fick 3 mandat i senaste valet. Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är inte fallet idag. Detta medför att de personer som röstade på Strängnäspartiet i senaste valet inte kan få sina röster hörda i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun, Kommunstyrelsen. Det ÄR ett demokratiskt problem.

 

Jan Eriksson

Gruppledare