Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Blocköverskridande arbete inget nytt i Strängnäs

Skicka sidan Skriv ut

Sin vana trogen så lämnar Gösta Karlsson (C) en debattartikel som förmedlar en känsla av att fler frågor väcks än vad svar ges. Min fria tolkning är någon form av implikation att (C) i Strängnäs har varit pionjärer i ett blocköverskridande arbete. Det är en i så fall en uppfattning som inte jag delar, men det är kul att tanken om blocköverskridande arbete i alla fall har väckts hos vissa företrädare för (C). 

Till viss del är jag benägen att hålla med att gränserna sakta börjar suddas ut i Strängnäspolitiken. Fler och fler beslut tas i samförstånd mellan allians och opposition men framför allt så finns det en ökad förståelse och respekt mellan alla partier, vilket har bidragit till många bra beslut för bästa samhällsnytta. 

Detta är ju något som Strängnäspartiet haft som ledstjärna sedan vi bildades i början av 90-talet så vi tackar för det erkännandet från (C), om än 20 år för sent. Vår politik präglas -som alltid- av att fokusera på sakfrågor och inte personer. Att ta beslut för största möjliga samhällsnytta. Att alla idéer, förslag och lösningar som gynnar Strängnäs kommun är värda att diskuteras oavsett i vilket parti de har sitt ursprung. 

Dock bör kanske inte gränserna suddas ut helt. Vi tror att någon form av grundideologi eller grundläggande värdering är nödvändig och kommer alltid att finnas. Därmed inte sagt att en ideologi måste ha en politisk kompass. Se t ex på (Mp) som har sin ideologi i miljöfrågor utan att för den skull uttalat stå till höger eller vänster. Tyvärr har de tappat den biten totalt idag enligt vår mening. Likaså (FP) och (S) som verkar brottas med en identitetskris eller kanske bara ett generationsskifte. Med detta sagt vill vi betona att förändring i allmänhet bara är positivt.

 Även vi i SP har gått igenom och står fortfarande inför stora förändringar. Vi har fortfarande vår ideologi 100 % lokalt och arbetar gärna i frågor och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Som ett lokalt parti ser vi en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast kommunal nivå utan att behöva vara toppstyrda från en riksorganisation. 

Dock lämnar debattartikeln en lite fadd eftersmak om raljerandet av det ”dämpade tonfallet” från (M) och ”framgången” för (C) i valet. Det är klart att ett parti (M) som ökar mest av alla och blir med stor marginal det största partiet, manövreras bort från möjligheten att bilda majoritet. Istället bildar ett parti med hygglig framgång (C) majoritet med partier som backar katastrofalt (S, FP). Givetvis står det alla fritt att söka konstellationer men majoriteten i Strängnäs idag är långt ifrån valresultatet och kommuninvånarnas önskan. För att citera Gösta Karlsson själv så kan man väl i vänlighetens namn och kanske i bästa fall kalla det ”en form av demokrati”… 

Men det är inget att älta nu, utan bara att konstatera faktum. För det är ju ändå så att alla partier arbetar för kommunens bästa, dock med olika vägar dit. Och som oppositionsparti är det vår skyldighet att kritisera. Att formulera samt ge och ta kritik, både bra och dålig, är utvecklande för alla. Oavsett om det är en enskild politiker, ett parti eller ett block.

Jan Eriksson, gruppledare för Strängnäspartiet