Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Rapport från KF 22 november 2010

Skicka sidan Skriv ut

Detta var det första riktiga fullmäktige på den nya mandatperioden 2010-2014.

Det var också första mötet för våra numera 3 ordinarie fullmäktigeledamöter. Margit Urtegård, Jan Eriksson och undertecknad Erik Berg, vidare var även vår förste ersättare Niklas Strömberg med. 

Sedvanliga punkter som preludium och snart nog punkten ”frågor från förtroendevalda” där ställde jag upp frågan om när kommer webradio sändningarna från Fullmäktige igång igen?  Svaret gavs av dels KSO Jens Persson och Fullmäktiges nya ordförande Lotta Grönblad att det kommer att ske ”snart”.

Så har man sagt sedan 2008 då det ursprungligen fattades beslut om att sända på nätet via hemsidan. All utrustning finns så det är bara att ”koppla ihop” det hela och starta, mindre än en timmes arbete – här finns kanske plats för olika konspirationsteorier! 

Därpå följde punkten ”Ny politisk organisation” där det blev en rejäl debatt där både Margit och jag var uppe i talarstolen flera gånger. Vi kritiserade förslaget bla utifrån ekonomiska orsaker, då majoriteten förslår en kraftig höjning av vissa arvoden som över tiden blir många miljoner i satsning på olika politiker i stället för tex skolan eller vården.

Vi kritiserade också förslaget som varande gammalmodigt och utan nytänkande, med i stort bara kosmetiska justeringar av den gamla nämndorganisationen.

”Det bidde en tumme, men en dyr tumme” var mitt betyg.

Strängnäspartiet liksom flera andra partier valde att inte delta i besluten en markering av vårt missnöje med majoritetens förslag. Jag meddelade också från talarstolen att Strängnäspartiet kommer att återkomma med motioner för att försöka få en mer modern utveckling och en mer ”slimmad” politisk organisation. 

Skattesatsen beslöts vara oförändrad 21,73 vilket Strängnäspartiet biträdde. 

Ett antal motioner avhandlades också där Strängnäspartiet hade två stycken: 

  1. Jämställdhet inom förskolan som vann bifall och innebär i stort att kommunen skall försöka få fler män anställda som förskolelärare inom förskoleverksamheten.
  2. Stöd och utveckling för barn och ungdomar med utåtagerande beteende som tyvärr inte bifölls av någon outgrundlig anledning.

Motionen var från april 2010 och hade redan genomförts under sommaren och tidig höst bla genom skapandet av den nya ungdomsgården Mikaelsgården.  Strängnäspartiet har under många år drivit och haft devisen ”Tidig insats – Trygg utveckling” eller ”Tidig insats – Trygga barn” som motionens bärande idé beskriver.

Allt handlar om samverkan mellan förskola, skola, socialkontor, idrottsföreningar, polis, kyrkor, föräldrar m.fl. Detta för att kunna fånga upp barn och ungdomar med problem och dessutom kunna erbjuda en meningsfull fritid. 

 

Erik Berg