Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäspartiet satsar på barn och unga i budget 2011

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäspartiet (SP) tillsammans med M och KD satsar på kommunens barn och ungdomar

genom att ta från administrationen och omfördela sju miljoner till en …

….Satsning på och för barn och unga.

 

Vi vill ha fler vuxna och fler lärare i klasserna F – 5 i hela kommunen

Vi satsar fyra miljoner extra till grundskolans lägre stadier

 

Vi vill att socialnämnden skall ha ett särskilt projekt för ungdomar som står

utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom socialnämndens område.

 

Vi vill att kulturnämnden genomför ett projekt som kan engagera alla ungdomar

och skapa meningsfulla fritidssysselsättningar

Vi satsar 1,5 miljoner extra inom kulturnämndens område

 

 

För mer detaljer om t ex hur det ska finansieras, se vår Skuggbudget 2011