Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Bevara Långbergsskolan

Skicka sidan Skriv ut

Ta in alla elever som får plats i Långbergsskolan ! 

 

När Strängnäspartiet bildades inför valet 1992 var en av hjärtefrågorna skolan. Fortfarande är skolfrågor mycket viktiga och några av våra främsta och högst prioriterade områden.I Strängnäspartiets program och valplattform står det bla  

  • Förutsättningar för harmoniska och trygga barn och tonåringar enligt mottot: ”Tidig insats – trygg utveckling” ska skapas genom ökade resurser i förskolor och skolor.
  • Kommunen ska kunna erbjuda bra och nära skolor för alla barns behov.

 För Strängnäspartiet betyder detta att det behövs mer pengar till skolan för att kunna öka andelen vuxna i skolor och förskolor framför allt i de tidigaste åldrarna (F – 4).                                               

I dag har lärartätheten  sjunkit katastrofalt i våra kommunala skolor, då den nuvarande ledningen av kommunen valt att spara på barnen. 

Vidare vill Strängnäspartiet att skolorna skall finnas i elevernas närmiljö dvs där barnen bor och i möjligaste mån undvika bussning av framför allt de yngsta barnen. Exempel på sådana skolor har vi skrivit i vår valplattform är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Då tycker vi att det är inte bara fel, utan utmanande att komma fram med förslaget att flytta Långbergsskolans elever till Karinslundsskolan. Det är självklart mycket glädjande att Långbergsskolan är så populär att antalet sökande är fler än antalet platser. Tänk om vi kunde ha det läget på fler av kommunens skolor, då skulle vi inte ha haft den ekonomiska skolkris vi nu har. 

Ett antal olika medborgare tror och hoppas det kommer att byggas en ny skola inom 2-3 år vid Långberget. Vi tycker det är tragiskt för det är inget annat än fromma förhoppningar som med största sannolikhet inte kommer att infrias. Är det något vi inom vår kommun inte behöver bygga så är det nya skolor, visserligen kan några behöva renoveras och uppgraderas, men inga nybyggen. 

Den helt självklara och uppenbara lösningen är ju att ta in de elever som får plats på Långbergsskolan (ca 200) och låta de som står i kö få ta sitt andrahandsval som kanske är antingen Vasaskolan eller Finningeskolan, alternativen finns. På så sett får vi en balans på och mellan våra skollokaler och därigenom också på skolekonomin.  

Hanteringen av Karinslundsskolan får inte gå ut över skolbarnen och skolbarnens miljö utan måste lösas på ett annat sätt tex genom en temporär uthyrning för andra aktiviteter.  

Låt oss därför göra som det står i Strängnäspartiets valplattform:  Ha små skolor i barnens närmiljö. Exempel på sådana skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.”  

Margit Urtegård, Ordförande                                          

Erik Berg, Gruppledare