Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

De slutna rummens demokrati

Skicka sidan Skriv ut

Det finns en mycket märklig och i många stycken allvarlig tendens i politiken i Strängnäs. Ett tydligt demokratiskt underskott börjar märkas.

Jag skall bara peka på ett antal händelser och skeenden för att exemplifiera. 

Information till Nyinflyttade har tidigare genomförts med alla partier närvarande. Det var Ulf Kristersson (M) som startade detta under förra mandatperioden. Nu har Jens Persson (C) stoppat bla Strängnäspartiets möjligheter att få ta del av vad nyinflyttade har för förväntningar och idéer.Som svar på en interpellation i fullmäktige svarade Jens Persson och jag citerar ordagrant: ”det får vara någon måtta på demokratin” (se även vår hemsida, rapport från fullmäktige 14 december 2009) 

Jag vet också att Jens Persson och många andra i majoriteten (S + FP + C) är mycket besvärade över de ”små partiernas” ofta franka och öppenhjärtiga opposition. En av effekterna av detta, som man funderar över, är att låta kommunstyrelsens arbetsutskott endast vara öppet för moderaterna och ta bort adjungeringen av ”de små” det vill säga SP, MfP, KD, MP, V. 

Ett annat sätt är att skapa olika former av bolag som ju försvårar insyn enligt offentlighetsprincipen, då man kan påstå att det är aktiebolagslagen som gäller (vilket det inom parentes inte är) och det är just det man försöker sig på med skapandet av ett kommunalt näringslivsbolag i stället för att ha ett näringslivskontor i den kommunala förvaltningen. 

I fullmäktige hånas ofta vi småpartier av majoritetens företrädare i olika former av budgetdebatter för att våra förslag är tunna och kanske inte helt genomarbetade. Nu kommer det att bli än värre, då den tf kommunchefen har bestämt, förmodligen på ett politiskt uppdrag, att inget stöd kommer att lämnas till oppositionen för att kunna ta fram ekonomiska eller andra underlag. ”Tjänstemännen går på knäna” säger man och det är säkert sant, men då måste man hantera frågan, så att det inte uppstår ett demokratiskt underskott. 

Det senaste och allvarligaste är ett försök att påverka och begränsa de politiska bloggarna i Strängnäs kommun och det finns ju en hel del, bara Strängnäspartiet har tre stycken som bloggar: Stefans Sonderingar, Patricks Episodi och Margits Politikken. Där sannolikt Margits Politikken är den som stör mest bla genom att den är mycket välbesökt och att debatten ofta är både spänstig och het. Margit tar också upp mycket av den lokala politiken i Strängnäs och tydliggör den lokala maktutövningens många sidor för att inte säga baksidor. 

Av alla instanser är det nu Demokratiberedningen som försöker påverka våra sociala medier, nästa steg blir kanske att ge sig på Facebook, där vi finns bla som ”Strängnäspartiets vänner”. Tydligen är detta med bloggar och facebook en nagel i ögat på den styrande majoriteten S + FP + C i Strängnäs och man är så upprörd och störd att man uppdrar till självaste Demokratiberedningen att ge sig på våra demokratiska fri- och rättigheter. Att demokratiberedningen rör sig i dessa tassemarker är i sanning mycket märkligt.

Sammantaget, tycker jag, att bilden blir tydlig. Det verkar vara en medveten strategi som man nu följer att försöka begränsa informationen till, från och mellan medborgare och opposition. Allt detta görs naturligtvis för en enda sak – makten. Det är därför jag har vågat sätta rubriken ”de slutna rummens demokrati” på detta inlägg.

Erik Berg