Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Ekologiskt och närodlat i skolan det enda hållbara

Skicka sidan Skriv ut

För att kunna prestera goda resultat måste en idrottsman ha rätt träning, kompetenta tränare, bra träningsmöjligheter, en bra hälsa och rätt kost över en lång tid. Det är inte en garanti för bra resultat, men chanserna ökar dramatiskt med sådana förutsättningar.

På liknande sätt kan man resonera kring skolbarn. Tillgång till rätt pedagogik, kompetenta lärare, bra skolmiljö, god hälsa och rätt kost är förutsättningar för goda skolresultat. Idag vet vi via exempelvis TV-program som Matakuten och Landet Brunsås att den matkultur som vi har i vårt land går stick i stäv mot det vad idrottsmän och elever behöver för att göra goda resultat.  

De dåliga matvanorna har grundlagts under lång tid och det är lätt att förstå att det som idag efterfrågas av barnen inte är det barnen behöver. Vi har accepterat en alltför låg nivå på maten i skolan. Barn som äter dålig presterar sämre. ”Skit in skit ut” brukar det heta.  

Bästa möjliga förutsättningar till en bra skolgång är en rättighet för våra barn. Och en skyldighet för oss vuxna att leverera. Det tycks vi ibland glömma bort. Majoriteten i Strängnäs kommunfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för våra skolor, är inget undantag. Majoriteten avfärdar kategoriskt och per automatik

Strängnäspartiets motion om att servera ekologisk och närodlad mat i våra kommunala skolor. Istället vill de fortsätta servera dyra halvfabrikat, som flygs in från utlandet och som flera gånger värms upp innan de hamnar på tallriken.  

Det är en ohållbar utveckling.  

Det talas mycket om vikten av att ha behöriga lärare i skolan. Strängnäspartiet vill även ha behörig mat i skolan. Att servera näringsrik och -riktig kost är den viktigaste och den enklaste åtgärden vi kan göra för att skapa goda förutsättningar för inlärning. Exempel på nära håll visar att det dessutom kan bli bättre och billigare mat om man vågar. Här saknar de styrande såväl kunskap som mod.  

Strängnäspartiet anser att skolan är kommunens viktigaste uppgift och åtagande. Kommunen har ett stort ansvar för barn, för deras bildning och deras kompetens. Det är denna kompetens som ska säkerställa en trygg ålderdom för äldre generationer, tillväxten i våra företag och en god miljö. För Strängnäspartiet är det därför självklart att alla barn i vår kommun ska ges en så bra start i livet som möjligt. Därför står vi upp för en god och näringsrik kost baserad på närodlade och ekologiska råvaror i våra skolor.  

Det är en hållbar utveckling.  

 

Patrick Baltatzis (SP) Ledamot i kulturnämnden

Margit Urtegård (SP) Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Claes Eriksson (SP) Ledamot i barn- och utbildningsnämnden