Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Valåret 2010 - en spännande utmaning

Skicka sidan Skriv ut

I anslutning till det nya året brukar man skriva en liten krönika över det år som gått dvs 2009.Det är egentligen inte mycket att orda om det gångna året utifrån ett politiskt perspektiv.

Den oheliga alliansen här i vår kommun mellan S, FP och C fortsätter sitt, faktiskt, märkliga styre av Strängnäs kommun.

De har satt i system, tycks det, att gå fram med obehagliga och tråkiga förslag till beslut, som att ta bort skolskjutsarna, lägga ner Långbergsskolan, sänka skolpengen, flytta Kulturskolan, lägga ner Tosteröskolan.

Detta för att i sista minuten ändra sig och dra tillbaka förslagen och framstå som ”räddare i nöden” – märkligt att hantera viktiga politiska frågor på ett sådant sätt.

Nej, nu gäller det att titta framåt och satsa inför valet i september 2010. I Strängnäspartiet har vi startat vår valrörelse så smått.

Vi håller på att ta fram vår lista för kommunalvalet. Vi har genomfört provval och har ett utkast till lista som just nu innehåller 25 namn, med en hyfsad fördelning mellan kvinnor och män och med en bra balans vad avser ålder och yrken. Vi kommer att publicera listan när den är slutgiltigt klar någon gång i februari/mars.

Vi kommer att överarbeta vårt program och vår valplattform, huvuddelen finns ju redan här på vår hemsida, vidare har vi tagit fram en idé hur vi skall fördela de i och för sig ganska små pengarna vi har i vår budget på olika poster.

Vi kommer att ta fram ett program för hur vi skall marknadsföra oss själva och vår politik i form av pamfletter, annonser, affischer, bloggar, twitter, facebook och framför allt att möta våra väljare ansikte mot ansikte ute i vardagen på gator och torg.

Det kommer att bli ett spännande år i alla avseenden och jag hoppas att Strängnäs kommun kommer att få ett styre som bättre speglar våra väljares önskan om vem och vilka som skall styra.

Strängnäspartiet är beträtt att forma en stabil majoritet som är redo att under hela mandatperioden 2010 - 2014 ta gemensamt ansvar för kommunens utveckling, ledning och ekonomi.

Strängnäspartiet vill satsa 100 % lokalt på STRÄNGNÄS KOMMUN och på att få en ekonomi i balans.

 

Hör gärna av dig med idéer och förslag.

 

Erik Berg