Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Rapport från Fullmäktige den 14 december

Skicka sidan Skriv ut

Måndagens fullmäktige bjöd på många för Strängnäs kommuns medborgare viktiga beslut.

Bland de många frågorna som behandlades var ”Mål och Budget för 2010”, där vi bland mycket annat beslöt att skattesatsen skulle vara oförändrad, som bara vänsterpartiet var emot. (V ville ha 60 öres höjning)

Vidare tog den nya majoriteten sin egen ”Vision för 2020” en mycket kortfattad sådan och egentligen rätt intetsägande, man kunde dock inte leva med den som bla Strängnäspartiet, Mariefredspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna varit med och tagit fram i stor enighet. Nu sa hela oppositionen nej till den nya Visionen.

Strategisk Plan för 2010 - 2012 fastställdes och den innebär, bland mycket annat, stora investeringar under perioden. Redan nästa år skall kommunen investera ca 75 mkr och vi har egentligen bara råd med hälften om man inte skall låna. Vår låneskuld skenar just nu och den passerar snart 2 miljarder kronor.

Oppositionens olika partier hade sina egna förslag och röstade således nej till majoritetens Strategiska plan. Strängnäspartiets förslag finns översiktligt redovisat på hemsidan under punkten ”Övrigt”

Vidare beslöts att gå vidare med dubbelspåret förbi Strängnäs som är föreslaget av medborgargruppen ”Tornstigen” – bra tycker Strängnäspartiet. "Surt sa räven" tyckte många i majorteten som ville annorlunda, så också KD.

Den fördjupade skollokalsutredningen sköts, som vanligt på framtiden, beslutsångesten är mycket uppenbar hos den socialdemokratiskt ledda majoriteten.

Renhållningstaxan återremitterades på grund av dåligt beslutsunderlag, det tycktes vara en höjning av slentrian utan riktiga ekonomiska beräkningar i botten. Det var den första bakläxan för SEVAB som numera "äger" vatten, avlopp och renhållning.

Slutligen kan man konstatera att demokratifrågor inte är Jens Perssons starkaste gren. Han sa ”det får vara någon måtta på demokratin” när Strängnäspartiet ville vara med på informationen till de nyinflyttade, där hela oppositionen utom moderaterna är uteslutna. Ytterligare ett exempel på det som jag har kallat ”de slutna rummens demokrati”.

Erik Berg

PS Var finns informationen om vad som händer på fullmäktige, jo på olika bloggar bla på Margit Urtegårds blogg, men absolut inte i den lokala Strengnästidningen - i sanning märkligt. DS