Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Vi tar vår del av ansvaret, men vems är felet?

Skicka sidan Skriv ut

Rädda Tosteröskolan 
Tosteröskolan

Vems är felet? Trumpetar Krister Lumme på insändarsidan i Strängnäsjournalen, som vanligt försöker politiker skylla på det tidigare styret och inte själva ta ansvar.  

Sedan mer än ett och halvt år har socialdemokraterna styrt Strängnäs kommun med folkpartiet och centern, det verkar vara något som Lumme helt försöker förtränga. Det är faktiskt ni som har ansvaret och det är ni som har ställt till det. Strängnäspartiet tar sin del av ansvaret och står för det.

Vi var alla delaktiga i det förödande beslutet om Campus, men det gäller att ha både en vilja och en förmåga att rätta till de fel som har begåtts. Det försöker verkligen Strängnäspartiet från sin roll som oppositionsparti. 

Då det gäller skolpolitiken har Strängnäspartiet i högsta grad en genomarbetad och trovärdig politik. 

Vi vill ha små skolor där barnen bor och inga ”skolfabriker” med kanske upp till 1000 elever. Därför vill vi ha kvar både Långbergsskolan och Tosteröskolan i nuvarande lokaler.  Vi tror oss också veta att det blir billigare med det alternativet. Vi är innerligt trötta på ekonomiska luftslott som skulle kunna innebära nya ”Campus modeller”. 

Vi vill återställa elevpengen och satsa på de yngsta barnen i F – 6 allt enligt parollen ”tidig insats – trygga barn”. 

Vi vill också pröva modellen med kommunala friskolor där rektor, personal och föräldrar styr över sin skola och inte politiker som försöker styra alla skolor från en nämnd. 

Avslutningsvis Krister Lumme försök och vara så artig att du stavar våra namn rätt hälsar,

 

 

Margit Urtegård och Erik Berg,

Strängnäspartiet.