Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Vilka ska styra Strängnäs utveckling?

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäs Tidning publicerade 28/10 en debattartikel författad av Fredrik Lundgren (FP) om att Strängnäs har plats för fler bostäder. Strängnäspartiet kan konstatera att äntligen talar FP i vissa fall klartext, vilket kommer att underlätta vidare debatter om Strängnäs expansiva framtid. Vi vill dock reservera oss för uttrycket expansiv, expansion är ingenting utan ett långsiktigt och brett kvalitetstänkande.

Vi har haft förmånen att prata med många tämligen nyinflyttade familjer som är mitt i karriär, arbetsliv och familjebildande. Det som har lockat dem till Strängnäs har varit möjligheten till små skolor, den låga skatten samt de centrala grönområdena. Idag har två av de tre argumenten försvunnit under en relativt kort period. För Strängnäs fortsatta utveckling hoppas vi att det tredje argumentet inte heller försvinner.

Det som först känns som en bra tanke i Lundgrens resonemang är med lite eftertanke inte lika bra. Lundgren skriver att de som flyttar in ska få en attraktiv miljö att bo i med bibehållen idyllisk karaktär, och menar att natur- och miljövärden i allra högsta grad är tillgodosedda även med en ökad exploateringstakt, vilket är struntprat. Han pekar på siffror som visar att Strängnäs har lägre exploateringsgrad än Nykvarn, men när blev antalet hus per kvadratmeter en måttstock på upplevd boendekvalitet? Han andas heller inte en stavelse om vilka marker han vill exploatera och byta bort, men eftersom det antyds en rädsla för vissa särintressen så kan man anta att det rör sig om känsliga, gröna och centrala områden.

Grundläggande anser Strängnäspartiet att det är olämpligt att låta marknaden på det här sättet styra villkoren för samhällsbyggandet. Politikerna ska styra och sätta villkoren. Det är beklagligt och anmärkningsvärt att Strängnäs, med ett sådant gynnsamt läge som Lundgren mycket riktigt pekar på, gång efter annan får betala dyrt för att marknadskrafterna ska agera. Strängnäspartiet vill slå vakt om karaktären i centralorterna och bibehålla känslan av småstadsidyll. Det borgar för stor attraktionskraft bland potentiella inflyttare och turister.

Det är glädjande att FP är tydliga med att de också har anammat Strängnäspartiets idéer vad gäller Larslundaprojektet, något som vi har stridit för länge. Vi har länge velat satsa på en etapputbyggd idrottsanläggning vid Larslunda i Strängnäs. Beslut togs när vi hade ordförandeposten i teknik- och fritidsnämnden, och i kommunfullmäktige klubbades också ett ja till Larslundasatsningen. Det är dock både bekymrande och besvärande att FP’s allianskamrater har en helt motsatt uppfattning och vi hoppas, för Strängnäs framtid, att någon form av konsensus nås snart i den styrande icke-valda alliansen. 

Jan Eriksson, Vice ordf. Strängnäspartiet