Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Rapport från Fullmäktige 26 oktober

Skicka sidan Skriv ut

Fullmäktige hade måndagen den 26 oktober ett ordinarie möte. Många punkter debatterades och debatten var stundtals intensiv.  

Tyvärr refererar Strengnäs Tidning numera mycket sparsamt och ofta okunnigt från våra möten. När detta sker samtidigt som den nu styrande majoriteten tillämpar ”de slutna rummens demokrati” dvs att besluten tas utan insyn och delaktighet  skapas ett demokratiskt underskott. Så därför några glimtar från fullmäktigesammanträdet måndagen den 26 oktober. 

Delårsrapport 2009 för kommunen debatterades under mer än en timme. Själv framhöll jag att det var en dyster läsning med mängder av negativ utveckling och tendenser, speciellt då efter att ha hört revisorernas kraftfulla kritik framförd av Chefsrevisor Bertil Stensgård (KD).

Jag pekade dock på någon ljusglimt som att sjukskrivningstalen sjunker och det är ju bra att vår personal blir friskare. Därefter tråkigheter i mängder – skolans resultat sjunker, lärartätheten minskar, trenden är förfärande med socialdemokraternas sätt att hantera olika skolfrågor. 

Ekonomin är också på det sluttande planet. Kommunens skuld ökar och slår snart igenom 2 miljarders taket, lägger man där till pensionsskulden om 740 miljoner kronor så är det riktigt kritiskt.  

Avslutningsvis kunde jag dock med glädje konstatera att ”Larslunda idrottsplats i Strängnäs planeras nu men byggs ut i etapper” precis som Strängnäspartiet vill, men tyvärr indikerade HSB (läs Jens Persson) att han skulle minsann "skicka in en ny puck" och i stället satsa 25 friska miljoner kronor på den numera helt kringbyggda Vasavallen. 

En av punkterna som fick ett anmärkningsvärt utfall var den om BUN:s förslag till delegationsordning för kommunchefen. Där Helena Hallgarn (FP) skrivit ett mycket spännande förslag till beslut som i korthet går ut på att flytta befogenheter, främst av person och organisationskaraktär, till Barn- och Utbildningsnämnden från kommunchefen. Ärendet återremitterades för eventuellt beslut i alla nämnder. (SIC!) 

Strängnäspartiets motion om ”Samordning av frivilligarbetet” avslogs med sedvanlig ryggmärgsreflex trots att socialkontoret redan själv beslutat om att införa modellen. 

Därefter diskuterade vi ”Vision och övergripande mål” för kommunen inför arbetet med strategisk plan, men då hade Strengnäs Tidning sedan länge gått hem. Dag Bremberg (MFP) tog här hem en liten men viktig seger genom att få bort ordet ”minst” i målet för befolkningsutveckling som nu är satt till "1 %" och inte "minst 1 %". Detta är egentligen viktigare än man tror och får konsekvenser på all sorts planering och även ekonomi. 

Slutligen inlämnades Strängnäspartiets senaste Interpellation med anledning av den eventuella flytten av Tosteröskolan till Karinslund. Interpellationen finns att läsa på hemsidan men handlar i stort om att få svar på ett antal ekonomiska frågor, som hur kan man få en vinst på denna flytt?

Vidare några frågor inom området projektstyrning, som tex nyanskaffning av inventarier och hur kommer de svagaste eleverna att hanteras under själva flyttkarusellen?

 

Erik Berg