Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Debatt i Fullmäktige om målen för Skolan och Socialnämnden

Skicka sidan Skriv ut

Ur debatten om målen för Skolan den 28 september 2009

Strängnäspartiet vill ha harmoniska och trygga barn i små skolor där barnen bor. Hur stor är då en liten skola jo någonstans runt 200 -350 elever och inte över 500.Exempel på sådana små skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Vi vill inte ha någon ”skolfabrik” på kanske mer än 1000 elever i centrala Strängnäs.

Vidare vill vi ha en lärartäthet som ligger väl över rikssnittet med en kraftsamling till inte bara lärare utan även andra vuxna i de tidigare skolformerna, dvs upp till 6:an.

Strängnäspartiet vill genom en serie kraftfulla åtgärder och ett stabilt ledarskap få en skolekonomi i balans.  Vi vill bara peka på en sådan åtgärd som kan vara fria autonoma kommunala skolor, med en egen brukarstyrelse som i alla avseenden styr sin skola tillsammans med rektor, övriga anställda och föräldrar.  

Vidare krävs det att man kan hantera skolornas lokalkostnader så att dessa kostnader inte urgröpar skolornas verksamhet. Våra kommunala skolor skall också ha en tydlig profil av sin pedagogiska inriktning eller verksamhet. 

Självfallet skall alla elever ha fria skolresor till sin valda skola, allt för att främja valfriheten och att skolvalet inte ska bero på föräldrarnas plånbok.   

 

Ur debatten om målen för Socialnämnden

Strängnäspartiet vill säkerställa en trygghet för våra äldre bla genom att antalet äldreboenden skall behållas och finnas i alla kommundelar, så också i Stallarholmen.

Varför man från ordföranden i socialnämnden är så envis med att inte söka någon ”smartare” lösning på problemet med Selaöhemmet begriper jag inte. Varför har det gått prestige i denna fråga Tord Tjärnström? Varför försöker du inte tillmötesgå de gamlas önskan och behov? Situationen innebär ju en absurd flyttkarusell för många gamla. Dessutom tycks hela ditt ekonomiska resonemang fallit i bitar och vila på någon sorts önskekalkyl.

Vidare vill vi behålla och öka personaltätheten på våra äldreboenden, speciellt nattetid, även detta är en avgörande trygghetsfaktor och borde så också vara för en socialdemokratisk socialnämndsordförande.

Strängnäspartiet vill öka antalet avlastningsplatser och ge fler möjligheter till dagvård för personer som vårdas hemma. Detta är kostandseffektiv satsning om man nu kan använda ett sådant ord i detta sammanhang. Det jobb som många anhöriga gör är både viktigt och tungt. Det avlastar verkligen kommunen och reducerar antalet intagna vid våra särskilda boenden.

Kom ihåg att äldre och handikappade är grupper som är särskilt utsatta. Det är ett särskilt ansvar för kommunen att säkerställa dessa gruppers situation, så att bästa möjliga vård och omsorg kan ges.

Erik Berg