Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Sluta svamla om Visholmen!

Skicka sidan Skriv ut


Ännu en skandal är i uppseglande i Strängnäs. En plan- och byggnämnd som inte tycker att KS/KF fattar bra beslut och bestämmer sig för att tuta och köra vidare själva eftersom man vill pröva frågan ändå. Det är ju häpnadsväckande! Finns det några frågetecken här? Ett nej är väl ett nej? Är PBN självstyrande på något sätt?

Den troliga sanningen bakom detta är att PBN saknar stark styrning och låter sig påverkas av tjänstemännen. Än en gång statuerar Strängnäs kommun exempel på hur politiker i alltför stor utsträckning påverkas av tjänstemännen.

Det är dags för Margaretha Furustrand att prata i klartext. Varför har hon som ytterst politiskt ansvarig lett nämnden att agera tvärtemot beslut från KS/KF? Hon ska bevaka att de politiska riktlinjerna ligger till grund för de beslut som tas. Inte se till att divergenta förslag på något sätt kan brytas ner i nämnden och tolkas som att de är politiska beslut. DET är inte demokrati.

Jag har under min tid i PBN ställt samma fråga två gånger: Vem efterfrågar ett hotell på Visholmen? Båda gångerna har jag fått luddiga svar om ”vi ville pröva” och framför allt den då tf stadsarkitektens svar: ”nu måste vi sätta ner foten angående Visholmen annars händer det aldrig något där”. Sätt ner foten hur mycket du vill men då ska det ske i enlighet med politiska beslut, inte tvärtom.

Den konspiratoriskt lagde kan säkert läsa in samband med den ändrade detaljplanen för hotell Rogge samt i ProMarinas tänkta exploatering av hamnområdet. Vad som i dagsläget är än mer oroande än det politiska svamlet är de föroreningar som hittas på Visholmen. Man kan vistas där men inte odla? Hur ska det då gå att bygga där?

Nej, gör om och gör rätt. Börja med ett blankt papper och i rätt ände. Ta reda på vad politikerna (dvs Strängnäsborna) vill och utgå ifrån det. Lämna sedan uppdraget till kontoret. DET är demokrati.

Jan Eriksson

Vice ordf Strängnäspartiet