Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Fatalt misstag att lägga ner Selaöhemmet

Skicka sidan Skriv ut


Selaöhemmet (Foto: Strengnäs Tidning)

Socialnämndens beslut i juni om nedläggningen av äldreboendet Selaöhemmet i Stallarholmen känns fortfarande som ett fatalt misstag av den politiska majoriteten. Och det gör även beslutets konsekvenser, de boendes påtvingade flytt till Thomasgården i Strängnäs.

 

På socialnämndens augustisammanträde tog oppositionen, M, KD och SP, därför upp frågan igen. Nu för att försöka få de ledamöter som företräder majoriteten, S, FP och C, att förklara varför de valde nedläggning av Selaöhemmet före att inte ta Thomasgården i bruk.

Båda alternativen skulle ha kommit till rätta med det överskott av platser på äldreboenden som skulle ha uppkommit i kommunen om båda boendena får vara kvar. Och, båda alternativen kostar i praktiken lika mycket! Skillnaden är bara en fråga om synsätt.

 

Vi fick inga svar och det gjorde oss besvikna och faktiskt också förundrade. Det är skrämmande att man i majoriteten är beredd att fatta beslut som får så negativa konsekvenser för enskilda individer, och en hel kommundel. Rent ekonomiskt hade det inte spelat någon roll om man gjort som vi i oppositionen ville och sagt nej tack till Thomasgården. Går prestige före omtanken om människan?

I Strängnäs har vi i tidigare majoriteter uppskattat och värnat mångfalden och valfriheten i de olika kommundelarna. Nu känns det som om de styrande i beslut efter beslut håller på med någon form av centraliseringsprocedur. Det känns inte bra för framtiden.

Hélène Brodin Rheindorf (KD)
andre vice ordförande socialnämnden, gruppledare

Erik Berg (SP)
gruppledare

Maria von Beetzen (M)
oppositionsråd