Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Visions- och Måldebatt i Fullmäktige

Skicka sidan Skriv ut

Anförande av Erik Berg i KF den 31 augusti 2009

Sommarens debatt i bla Strengnästidningen, med två gamla ”borgmästare” som undertecknare, har handlat om vems fel det är att vår kommun har så rejäla problem som vi har. Nu tycker jag att vi skall lägga detta med vems fel det är åt sidan och i stället se framåt och vem som kan göra rätt.

Vilken vision om Strängnäs kommun är det vi vill förverkliga? Strängnäspartiet vill inför nästa val åstadkomma en stabil majoritet som är beredd att under hela mandatperioden ta ett gemensamt ansvar för kommunens utveckling, ledning och ekonomi. 

Strängnäspartiet vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet genom bla öppna möten och väl utvecklad e-demokrati, där ett första enkelt steg är att ha websändningar från fullmäktige.

Strängnäspartiet vill ha harmoniska och trygga barn i små skolor och detta genom rejäla insatser av framför allt personal på de tidigare skolformerna (läs upp till 6:an). Exempel på sådana små skolor är Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Strängnäspartiet vill genom en serie kraftfulla åtgärder och ett stabilt ledarskap få en skolekonomi i balans. Vi vill bara peka på en sådan åtgärd som kan vara fria autonoma kommunala skolor. 

Strängnäspartiet vill säkerställa en trygghet för våra äldre bla genom att antalet äldreboenden skall behållas och finnas i alla kommundelar, så också i Stallarholmen. Vidare vill vi behålla och öka personaltätheten på våra äldreboenden, speciellt nattetid, även detta är en avgörande trygghetsfaktor. 

Strängnäspartiet vill snarast påbörja en varsam utbyggnad av Visholmen i Strängnäs utan att öka vår låneskuld. Främst för fritidsaktiviteter, med ett utvecklat strandbad och olika former av kultur.

Strängnäspartiet säger dock bestämt nej till bostadsbebyggelse eller hotell på Visholmen. 

Strängnäspartiet vill bygga med bibehållen småskalighet i tätorterna och slå vakt om karaktären i våra olika kommundelar. Utbygganden skall ske varsamt och på de boendes villkor och inte på diverse olika entreprenörers villkor. Exploateringen bör ske främst i Läggesta, P 10 med övningsfältet och Fårahusgärdet, våra gröna lungor skall bevaras. 

Slutligen vill jag understryka att Strängnäspartiet vill satsa 100 % på Strängnäs kommun och på att få ekonomi i balans. 

För att förverkliga detta och vår vision och våra idéer kommer det att krävas ett kraftfullt ledarskap och det kommer Strängnäspartiet att kunna leverera.   

Erik Berg