Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Strängnäsbor - vakna upp

Skicka sidan Skriv ut

Vill vi boende i Strängnäs ha den "fyr" eller stora hotell på Visholmen som nu håller på att projekteras?

Alla politiker var för ett par år sedan överens om att Visholmen skulle bevaras som ett rekreationsområde.

Strängnäspartiet står fortfarande fast vid att det inte skall bli något konferenshotell på Visholmen.

 

Är vi medvetna om vad politikerna i Socialnämnden spar in på? Förutom flytten av Selaöhemmet, minskas personalen på alla demensboenden i Strängnäs. Fler verksamheter står på tur för en indragning av personal eller alternativet nedläggning. 

Chefer nyanställs i kommunen trots beslut om anställningsstopp, inga mellanchefer berörs av indragningar, inga förslag om neddragning av politikerorganisationen utreds seriöst. Vill vi i Strängnäs ha en kommunchef och politiker som satsar på dansbandskampen, resa till Nice för vissa berörda, men sparar på de mest utsatta - barn och unga samt personer som bor på särskilda boenden och demensboenden i Strängnäs.   

Mantrat från förra valet om pengar till vård - skola - omsorg syns i dagsläget vara långt borta och till nästa val är det ett drygt år.  

Kerstin Falén

Strängnäspartiet