Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Så många fel det kan bli

Skicka sidan Skriv ut

”Strängnäs kommun på väg mot mossens kant”  

Man kan inte annat än förvåna sig över hur fel det går för majoriteten i Strängnäs kommun (S + FP + C) i fråga efter fråga. Vi vill bara nämna ett axplock:  

  • Selaöhemmets nedläggning som är helt onödig och felaktig mot framför allt de gamla som bor där. Varför inte ta förslaget från (KD) att i stället använda Thomas blivande äldreboende till ungdomsboende så länge.

 

  • Avslag på Strängnäspartiets motion om att på prov ge pensionärer över 70 år fria bussresor inom kommunen, nu när detta med SMS-biljetter och kontantlös hantering genomförs. 

  • Skollokalutredningen som gått i stå och där framför allt (S) försöker skapa en ”skolfabrik” i centrala Strängnäs med mer än 1000 elever. Kommer man att döpa skolan till ”skola nr 137” månne?

 

  • Skolresor med buss tycks bli nästa trauma, där man kapitalt misslyckas med att ha en likabehandling av elever så att alla kan få sin skolresa genom kommunen.

 

  • Förskolorna som skall flyttas till den numera nedlagda Karinlundsskolan på Tosterö, allt för att skapa mer trafik över den känsliga Tosteröbron och dessutom använda kommunens dyraste skola sett till hyran.

 

  • Campus, vi säger bara Campus, visserligen var vi en gång i tiden för ca fem år sedan nästan eniga om att utveckla P 10 till ett skolcampus, men hur har det blivit genom en sällsynt tafflig hantering? Ett ekonomiskt misslyckande som nu alla skolor får lida för och vara med och betala. Obefintlig ekonomisk och projektmässig styrning som ger ett för skolan katastrofalt resultat. Men vem tar ansvaret och vem tar konsekvenserna?

Man kan konstatera att inom de två områden som styrs av (S) dvs. socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har det gått riktigt snett.

Man kan fråga sig hur länge skall (FP) och (C) stå ut med att driva Strängnäs kommun allt längre ut ”mot mossens kant”?  

Erik Berg och Margit Urtegård

Strängnäspartiet