Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Visholmen

Skicka sidan Skriv ut

Här nedan är platsen för den tänkta hotell- och konferensanläggningen på Visholmen i Strängnäs. 

Det skissade hotellet avses bli mellan 18 - 20 våningar högt.

Visholmen (Foto: Erik Berg) 

Strängnäspartiet tar kraftfullt avstånd till dessa planer. 

Visholmen skall vara en plats för rekreation och kultur och utan en hotell- och konferensanläggning. 

Läs mer i Strängnäspartiets samrådsyttrande till Plan- och byggnämnden. Den hittar du under "Dokument - Övrigt". Läs gärna även vår tidigare artikel i detta ämne, "Vad vill Strängnäs med Visholmen?".